Październik

Gęsi ( Anser sp )

Rozpoczęła się wielka wędrówka gęsi. Codziennie kilka tysięcy gęsi przelatuje nad Wolinem w drodze na miejsca zimowego koczowania. W stadach dominuje gęś zbożowa i białoczelna nieliczna jest gęgawa. Kilka tysięcy ptaków pozostanie na Wolinie. Odlecą stąd dalej na zachód dopiero, gdy śnieg pokryje pola.

Żuraw ( Grus grus )

Najwyższy ptak w Polsce wysokość stojącego do 120 cm. Można go spotkać na bagnach, łąkach i w podmokłych lasach. W Polsce żyje 10-13 tys. par. W okresie wędrówek formuje efektowne klucze. W czasie przelotu często odzywa się donośnym głosem - klangorem. Właśnie rozpoczął się jego przelot na zimowiska w Hiszpanii i północnej Afryki, skąd powróci wczesną wiosną.


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy