Marzec

Krzyżodziób świerkowy ( Loxia curvirostra )

Pomimo trwającej zimy ptaki te są w pełni okresu lęgowego. Właśnie teraz w koronach świerków intensywnie poszukują jeszcze zamkniętych w szyszkach nasion by wykarmić wykluwające się młode. Kilka par tego gatunku gniazduje na Mierzei Przytorskiej i koło Świętouścia.


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy