Ważna infomacja dla odwiedzających

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują między innymi następujące zakazy wynikające z przepisów prawa:

  • zakaz wprowadzania psów,  
  • poruszania się poza oznakowanymi szlakami turystycznymi,
  • zbioru owoców runa leśnego i grzybów,
  • używania otwartego ognia w tym palenia tytoniu i grillowania,
  • wjazdu pojazdami na drogi leśne niezależnie od tego czy są oznakowane znakiem zakazu ruchu lub wjazdu,
  • biwakowania,
  • zakłócania ciszy,
  • używania łodzi motorowych i  innego sprzętu motorowego,
  • uprawiania sportów wodnych i motorowych,
  • pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.


Jednocześnie informujemy, że  kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, podlega karze aresztu albo grzywny (podstawa prawna - art. 127 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie przyrody - Dz.U.2020.0.55 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

 


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy