Listopad

Dzik ( Sus scrofa )

Dzik jest jednym z najpospolitszych zwierząt łownych występujących w Polsce. Posiada doskonałe zdolności przystosowawcze. Jest zwierzęciem inteligentnym i ostrożnym, posiada doskonały słuch i węch, żeruje głównie nocą, wędrując na duże odległości. W końcu listopada zaczyna się ruja zwana u dzików huczką. W tym okresie do watach dołączają samotne dotąd odyńce i staczają niejednokrotnie zaciekłe walki dominacje i możliwość pokrycia loch.


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy