Instytucje wspierające

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W ramach rozszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów ochronnych WPN opracował projekt pt. „Ochrona zagrożonych gatunków fauny oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Działania projektowe ukierunkowane są na ochronę szczególnie zagrożonych biotopów i gatunków z nimi związanych oraz wybranych siedlisk przyrodniczych i

Zachować bioróżnorodność chroniąc przyrodę.

Projekt: „Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę. Ochrona gatunków i siedlisk w Wolińskim Parku Narodowym (2019)” „Różnorodność biologiczna – do niej należymy, od niej zależymy” – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej. W poniższej broszurze – poradniku znajdują się wskazówki, w jaki sposób to
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Woliński Park Narodowy realizuje projekt „Różnorodność biologiczna –  do niej należymy, od niej zależymy. Ochrona czynna siedlisk i gatunków na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”. W jego ramach wykonywane zostały w 2022 roku poniższe zadania: Ograniczanie negatywnego wpływu obcych i inwazyjnych gatunków drapieżników
TOP Skip to content