Instytucje wspierające

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dzięki wsparciu otrzymanemu od  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach projektu pn. „W trosce o skarby przyrody naszych wysp – ochrona bioróżnorodności w granicach Wolińskiego Parku Narodowego”, Woliński Park  Narodowy realizuje w 2023 r. następujące działania ochrony czynnej: OCHRONA CZYNNA PTAKÓW Podmokłe, niezamieszkane i stosunkowo młode wyspy Delty Świny powstały
W ramach rozszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów ochronnych WPN opracował projekt pt. „Ochrona zagrożonych gatunków fauny oraz siedlisk priorytetowych w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Działania projektowe ukierunkowane są na ochronę szczególnie zagrożonych biotopów i gatunków z nimi związanych oraz wybranych siedlisk przyrodniczych i

Zachować bioróżnorodność chroniąc przyrodę.

Projekt: „Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę. Ochrona gatunków i siedlisk w Wolińskim Parku Narodowym (2019)” „Różnorodność biologiczna – do niej należymy, od niej zależymy” – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej. W poniższej broszurze – poradniku znajdują się wskazówki, w jaki sposób to
TOP Skip to content