LASY PAŃSTWOWE

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2022

Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr EZ.0290.1.22.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), mógł podjąć realizacje szeregu zadań związanych z ochroną ekosystemów leśnych i badań naukowych. W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:

L.p. Nazwa działania Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
[PLN]
Działania z zakresu gospodarki leśnej w ekosystemach leśnych
1. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 4 019,40 247 302,26
2. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 2 751,00 199 612,65
3. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 872,30 79 296,21
4. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 356,40 25 034,86
5. Pozostałe prace pielęgnacyjne – zabieg obalania drzew – 196 szt. rg 207 17 185,26
6. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych rg 638,10 14 976,16
7. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych rg 227,76 5 179,44
8. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń m3 417,00 44 751,43
9. Usuwanie konarów, gałęzi lub drzew niebezpiecznych przy budynkach oraz przy szlakach turystycznych i miejscach udostępnionych turystycznie rg 1 590,00 48 818,89
10. Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 323,40 12 876,11
11. Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 138,60 5 201,35
12. Budowa grodzeń naturalnych odnowień gatunków docelowych rg 231,00 9 197,22
13. Rozbiórka grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej rg 145,20 5 781,11
14. Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy rg 133,40 3 033,61
15. Prowadzenie obserwacji na dostrzegalni „Grzywacz” kpl 1,00 28 455,28
16. Prowadzenie dyżurów w PAD Wolińskiego PN kpl 1,00 19 918,70
17. Prowadzenie patrolowania lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej rg 1 471,00 29 882,11
18. Utrzymanie dojazdów pożarowych rg 95,28 1 902,50
19. Naprawy dojazdów pożarowych rg 151,00 9 356,55
Inne działania w ekosystemach leśnych
20. Zakup karmy  dla zwierząt żyjących w Zagrodzie Pokazowej Żubrów tony 71,80 54 776,06
21. Wykonanie instalacji monitoringu technicznego kpl. 1,00 120 000,00
22. Wykonanie remontu/modernizacji instalacji systemu p.poż. i alarmowego w systemie zaprojektuj i wykonaj na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów kpl. 1,00 50 000,00
23. Modernizacja bramy wjazdowej na zaplecze żubrowiska kpl. 1,00 5 100,00
24. Modernizacja wybiegu saren (polana) mb 150,00 316 521,30
25. Modernizacja wybiegu saren (las) mb 108,00 36 737,56
26. Remont ogrodzenia wybiegu dla dzików mb 235,00 79 938,21
27. Remont ogrodzenia wybiegu jeleni mb 437,50 148 821,14
28. Wykonanie modernizacji woliery wydry ob. 1,00 50 000,00
29. Modernizacja wolier dla ptaków ob. 2,00 200 000,00
30. Budowa woliery dla ptaków ob. 1,00 125 000,00
31. Wykonanie projektu wybiegu dla wilka szt. 1,00 12 500,00
32. Remont barier pojedynczych mb 500,00 43 760,00
33. Remont barier podwójnych mb 152,00 16 482,88
34. Wykonanie ogrodzeń drzew (przedszkoli dla żubrów) na wybiegu żubrów kpl. 1,00 27 110,00
35. Remont nawierzchni na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów kpl. 1,00 90 000,00
36. Wykonanie projektu budynku kasowego  Zagrody Pokazowej Żubrów szt. 1,00 12 500,00
37. Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych rg 2 710,00 120 198,94
38. Sprzątanie terenów leśnych przy szlakach turystycznych rg 310,00 13 753,41
39. Wykonanie bieżących napraw urządzeń turystycznych rg 623,00 27 591,15
40. Bieżące utrzymanie miejsca postojowego Kwasowo rg 130,00 5 767,56
41. Wykonanie nowego Witacza obwodu ochronnego szt. 6,00 14 135,90
42. Wykonanie barier pojedynczych m 653,00 62 767,63
43. Wykonanie barier podwójnych m 650,00 70 147,15
44. Wykonanie nowego witacza szt. 10,00 39 308,21
45. Wykonanie nowego ławostołu szt. 8,00 13 342,89
46. Wykonanie nowej tablicy – tablice potrójne kpl. 22,00 96 972,78
47. Wykonanie nowej tablicy ze stelażem – tablice 150x100cm kpl. 26,00 84 908,60
48. Wykonanie nowego punktu informacyjnego na ścieżce przyrodniczej – słupek informacyjny kpl. 19,00 8 789,89
49. Wykonanie nowych tablic urzędowych kpl. 39,00 20 549,20
50. Wykonanie stelaża z regulaminem – zestaw  piktogramów szt. 32,00 22 148,16
51. Wykonanie nowych kierunkowskazów szt. 40 19 268,29
52. Remont odcinka niebieskiego szlaku turystycznego szt. 90,00 9 105,69
53. Wykonanie rogatek metalowych szt. 3,00 4 878,05
54. Naprawa Wiaty – obiektu turystycznego na miejscu postojowym Kwasowo kpl. 1,00 11 231,90
55. Wykonanie projektu modernizacji miejsc postojowych kpl. 2,00 30 800,00
56. Wykonanie stelaża z tablicą mapą turystyczną WPN kpl. 4,00 13 062,86
57. Wykonanie jednokomorowych drewnianych koszy na śmieci. szt. 6,00 4 390,24
58. Wykonanie regulaminów WPN szt. 4,00 6 178,86
59. Zakup czujników do pomiaru poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych kpl. 1,00 35 449,00
60. Zakup stacji meteorologicznej kpl. 1 400,00 123 000,00
Badania naukowe
61. Nietoperze zimowisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego rg 776 41 800,00
62. Nadziemne i podziemne zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego rg 3315 265 200,00
RAZEM      3 361 755,21

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ww.działań wynosi  3 361 755,21 zł.

Okres realizacji działań objętych umową trwa do dnia 15 grudnia 2022 r.

Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 23 grudnia 2022 r.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2021

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2019

W roku 2019 została podpisana umowa nr EZ.0290.1.21.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).:

W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące prace i działania:

L.p. Nazwa działania Wartość całkowita działania
[PLN]
1 Przebudowa drzewostanów na siedliskach zniekształconych 379 699,65
2 Przebudowa drzewostanów na siedliskach zniekształconych 312 185,53
3 Przebudowa drzewostanów na siedliskach zdegradowanych 55 816,75
4 Przebudowa drzewostanów na siedliskach zdegradowanych 24 593,41
5 Zabieg obalania drzew (74 szt.) 6 891,69
6 Zabieg obalania drzew (96 szt.) 5 589,12
7 Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy 1 409,40
8 Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu 18 848,05
9 Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu 7 208,29
10 Bieżące naprawy ogrodzeń leśnych 10 551,08
11 Bieżące naprawy ogrodzeń leśnych 7 563,47
12 Budowa nowych ogrodzeń zabezpieczających odnowienia. 3 491,89
13 Zakup materiałów i narzędzi 10 665,00
14 Prowadzenie dyżurów w PAD 28 938,20
15 Prowadzenie dyżurów dostrzegalni p-poż. 34 512,21
16 Patrolowanie lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej 33 538,80
17 Bieżące utrzymanie miejsca postojowego Kwasowo 6 167,20
18 Bieżące utrzymanie miejsca postojowego nad Jeziorem Turkusowym w Wapnicy 1 299,12
19 Naprawa bariery jednożerdziowej 40 125,49
20 Naprawa bariey dwużerdziowej 53 393,83
21 Wymiana 30 stopni ziemno-drewnianych 5 954,30
22 Wykonanie i montaż stelaża z regulaminem 2 151,46
23 Wykonanie i montaż stelaża z tablicą  10 388,00
24 Wykonanie i montaż kosza pojedynczego na odpady  17 831,90
25 Wykonanie i montaż kosza poczwórnego na odpady 24 547,90
26 Remont odcinka szlaku turystycznego w oddz. 7  78 564,80
27       Remont dachu obiektu „Wiatrak”  31 365,00
28 Wymiana wyposażenie obiektu „Wiatrak”  14 000,00
29 Buczyna storczykowa w Wolińskim Parku Narodowym 85 460,40
30 Nietoperze siedlisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego  52 644,00
31 Drzewa owocowe w kompleksie leśnym Wolińskiego Parku Narodowego 11 400,00
Razem  1 376 795,94

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi  1 376 795,94 zł. Okres realizacji działań objętych umową do dnia 15 grudnia 2019 r. Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 30 grudnia 2019 r.

 

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2018

W roku 2018 zostały podpisane 3 umowy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego:

1. Umowa EZ.0290.1.39.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące prace badawcze:

LP. Nazwa prac badawczych Wartość planowanego dofinansowania [zł]
1. Buczyna storczykowa w Wolińskim Parku Narodowym – obejmująca ocena siedliska nadbałtyckiej buczyny storczykowej (Cephalanthero-Fagetum) – unikalnego w skali pobrzeża połudnbiowbałtyckiego, zbiorowiska leśnego z uwzględnieniem zagrożeń dla jego funkcjonowania. 47994,60
2. Nietoperze siedlisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego – obejmująca prowadzenie badań fauny nietoperzy w obszarze WPN w celu rozpoznania zróżnicowania przestrzennego roli drzewostanów dla fauny nietoperzy, określenie bogactwa gatunkowego nietoperzy lasów Parku ukierunkowanie działań ochronnych pod kątem zapewnienia optymalizacji stanu siedlisk nietoperzy. 56200,00

Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 104 195,6 zł.

2. Umowa EZ.1.290.40.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:

LP. Działanie jm. Ilość Wartość planowanego dofinansowania [zł]
1. Prowadzenie dyżurów w PAD i dostrzegalni p-poż zad 2 49800,00
2. Przebudowa drzewostanów na siedliskach zdegradowanych ha 43.95 184734,38
3. Patrolowanie lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej zad 1 36025,00
4. Remonty i naprawy dojazdów pożarowych kmtr 11,09 935051,53
5. Oznakowanie dojazdów pożarowych szt 83 15631,71
6. Przebudowa drzewostanów na siedliskach zniekształconych ha 143,23 478292,48
7. Zabieg obalania drzew szt 459 27195,8
8. Parking „Kwasowo” – sprzątanie i bieżące utrzymanie miejsca postojowego szt 1 6076,2
9. Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych h 2960 137071,20
10. Remonty i konserwacja urządzeń turystycznych m 476 28652,62
11. Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy ha 3,38 1326,67
12. Budowa nowych ogrodzeń zabezpieczających odnowienia. kmtr 0,62 11490,98
13. Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu ha 18.94 22392,79
14. Rozbieranie starych ogrodzeń leśnych kmtr 1.5 16144,21
15. Bieżąca konserwacja ogrodzeń leśnych m 2.1 20739,1
16. Naprawa urządzeń turystycznych szt 13 17109,30
razem 1987733,97

Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wykonania działań wynosi 1 987 733,97 zł.

3. Umowa EZ.0290.1.45.2018 z dnia 30 października 2018 zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskało następujące działanie:

LP. Działanie Wartość planowanego dofinansowania [zł]
1. Remont zniszczonego zejścia na plażę w oddz.4 – obejmujący wykonanie naprawy zejścia ziemnego na plażę w oddz.4 zniszczonego przez sztorm wraz z odcinkiem leśnego szlaku dojściowego do zejścia. 21 929,42

Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 21 929,42 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2017

W dniu 23 sierpnia 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań z zakresu ochrony ekosystemów leśnych Parku ze środków Funduszu Leśnego. Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:

Lp. zadanie jm. ilość Kwota dofinansowania (zł)
1 Zabieg usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu szt. 119 38 500,00 zł
2.1 1. Kosztorys inwestorski dla podziałania 2 i 3 szt. 1 1 000,00 zł
2.2 2. Dojazd p-pożarowy oddz. 10A m 1000 25 299,20 zł
2.3 3. Remont nawierzchni drogi ppoż m2 580 28 450,60 zł
3 Usuwanie drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem (pozyskanie, zrywka, podwóz) ha 60,72 193 870,73 zł
4 Zabiegi wycinania drzew niezgodnych z siedliskiem i obcych geograficznie  (pozyskanie, zrywka, podwóz) ha 120,78 330 112,41 zł
5 Zabieg obalania drzew szt. 355 30 207,60 zł
6 Pełnienie dyżurów ppoż w PAD
Pełnienie dyżuru w punkcie obserwacyjnym „Dostrzegalnia Grzywacz”
ZAD 2 48 787,30 zł
7 Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego szt. 1 160 000,00 zł
8 Wykonanie planu ochrony ppoż szt. 1 10 000,00 zł
9 Wykonanie audytu sieci łączności radiowej szt. 1 14 700,00 zł
10 Przygotowanie miejsca postojowego  po okresie zimowym od sezonu turystycznego ZAD 1 4 009,80 zł
11 Wykonanie bieżącej konserwacji i napraw infrastruktury turystycznej ZAD 1 47 849,46 zł
12 Utrzymanie sprawności szlaków turystycznych ZAD 1 101 447,94 zł
13.1 Rozbiórka magazynu zboża ZAD 1 3 922,78 zł
13.2 Remont stanowisk karmowych żubrów ZAD 1 11 443,86 zł
13.3 Remont ogrodzenia wybiegu saren ZAD 1 13 468,05 zł
13.4 Ocieplenie stropu podziemnego magazynu płodów rolnych ZAD 1 4 484,72 zł
13.5 Remont nawierzchni ścieżki pieszej ZAD 1 5 182,43 zł
13.6 Budowa magazynu zboża ZAD 1 56 583,70 zł
14 Wycinanie krzewów, małych drzewek (podrost, podszyt) oraz odrostów gatunków obcych i ekspansywnych HA 22,56 25 313,10 zł
1 154 643,68

Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2017 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 1154643,68 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2016

W sierpniu 2016 r. podpisana została umowa nr EZ.0290.1.24.2016 o dofinansowaniu niektórych zadań ochronnych ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego realizowanych metodami gospodarki leśnej ze środków Funduszu Leśnego. Zadania objęte umową odpowiadają wymogom określonym w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr 13 z dnia 26.02.2016 r. Są nimi:

  1. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych występujących na gruntach porolnych planowany do wykonania na powierzchni 16,07 ha,
  2. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych – zabieg o charakterze trzebieży późnej, planowany do wykonania na powierzchni 166,11 ha,
  3. Usuwanie gatunków obcych z dolnych warstw drzewostanów – zabieg obejmuje usuwanie świerka, robinii akacjowej, czeremchy późnej, śnieguliczki, rdestowa i jest planowany do wykonania na powierzchni 26,04 ha,
  4. Remont nawierzchni dróg leśnych planowany do wykonania na odcinkach dróg o łącznej długości 2500m,
  5. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych obejmujące dyżury na dostrzegalni p-poż „Grzywacz” i PAD WPN, będące integralną częścią systemu ochrony p-poż wyspy Wolin, pełnione w okresie marzec-październik,
  6. Poprawa warunków udostępnienia Zagrody Pokazowej Zubrów – punktu na szlaku turystycznym zielonym poprzez remont 240 m ogrodzenia wybiegu dzików oraz dwóch podestów widokowych przy wybiegach zwierząt
  7. Remont 123 m palisady drewnianej zabezpieczającej stok wzniesienia przed erozją przy wejściu na szlak czerwony w rejony Kawczej Góry.

Łączna wartość kosztów bezpośrednich ww. zadań objętych dofinansowaniem to kwota 847070,66 złotych.

Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w I kwartale 2017 r.

Za udzielone wsparcie istotnie wpływające na możliwość wykonania ww. zadań ochronnych już teraz serdecznie dziękujemy.

 

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2015

Szanowni Państwo,

w pliku PDF do pobrania poniżej znajdą Państwo pełną informację na temat dofinansowania z Funduszu Leśnego jakie otrzymał Woliński Park Narodowy w roku 2015. 

Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

Fundusz_leśny_2015

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2014

W roku 2014 Woliński Park Narodowy wystąpił do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych o środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z określonymi w art.58 ustawy o lasach, a które mogły być realizowane w Parku. Wniosek obejmował trzy grupy działań:

Lp. Zadania Planowany koszt [zł]
Zadanie 1: Przebudowa i ochrona ekosystemów Leśnych WPN 205540,00
1. Czyszczenia późne (8,42ha)
2. Czyszczenia wczesne (4,70ha)
3. Melioracje agrotechniczne (31,27ha)
4. Naprawa i konserwacja ogrodzeń (1670mb) oraz budowa nowych (880mb); zabezpieczanie pni preparatem Bioekol na pow.11,00 ha
5. Ograniczenie erozji – wykonanie zabudowy ziemno-drewnianej (2540m2) i wykonanie barier (817mb)
Zadanie 2: Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej lasów Wolińskiego Parku Narodowego 126600,00
1. Utrzymanie istniejących pasów ppoż. Typu A na odcinku 43,08km
2. Lotnicze patrolowanie i gaszenie pożarów w okresie IV-IX.2014r.
3. Prowadzenie obserwacji przeciwpożarowej oraz powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu w okresie III-X.2014 r.
4. Zakup 5 szt. wózków gaśniczych jednoosiowych zakrytych wraz z wyposażeniem w podręczny sprzęt gaśniczy
Zadanie 3: Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – III etap 918903,00
1. Uzupełnienie ubytków nawierzchni o łącznej długości 6405mb
2. Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi – 3313mb
3. Wykonanie rowków rozsączających wody spływające z korony drogi – 127 mb
Łącznie 1 251 043,00

 

Dzięki akceptacji wniosku w dniu 22.05.2015r. zawarta została z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych umowa nr ZP-9/14 o udzieleniu dofinansowania z Funduszu Leśnego realizacji działań zgodnych z zaakceptowanym wnioskiem zadań:

Lp. Zadania wykonanie Poniesiony koszt [zł]
Zadanie 1: Przebudowa i ochrona ekosystemów Leśnych WPN 55 867,17
1. Czyszczenia późne (8,42ha) 8,00
2. Czyszczenia wczesne (4,70ha) 4,70
3. Melioracje agrotechniczne (31,27ha) 32,15
4 Naprawa i konserwacja ogrodzeń (1670mb) oraz budowa nowych (880mb); zabezpieczanie pni preparatem Bioekol na pow.11,00 ha 1380
5 Ograniczenie erozji

 

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2013

Woliński Park Narodowy w roku 2013 po wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych uzyskał środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na cele zgodne z określonymi w art.58 ustawy o lasach, które mogły być realizowane w Parku. Wniosek obejmował trzy zasadnicze grupy działań:

Lp.
Zadania
Rozmiar

Koszt [zł]

Zadania z zakresu Innej działalności z zakresu gospodarki leśnej

(art.58 ust.2 pkt.6)

1.
Przebudowa i ochrona ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego.
40,37 ha
133 601,00
2.
Remonty dróg przeciwpożarowych – II etap.
9,22 km
610 438,79
3.
Zakup sprzętu uzupełniającego system GIS
 5 szt.
64 127,00
Łącznie
 
808 166,79

Stosownie do zawartej z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w dniu 24.05.2012r. umową nr ZP-10/13, środki Funduszu Leśnego przeznaczone zostały na sfinansowanie zgodnych z zaakceptowanym wnioskiem zadań:

Nr. Zadania wg.umowy

Opis zadania

1
Zadanie 1 (Zabiegi ochrony czynnej ekosystemów leśnych WPN)
1)
Wykonano zabieg usuwania gatunków obcych chorologicznie z drzewostanów na powierzchni 17,89ha.
2)
Wykonano pielęgnację młodego pokolenia na powierzchni 3,50ha.
3)
Wykonano zabieg kształtowania składu gatunkowego i struktury przestrzennej – zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych na powierzchni 1,20ha
4)
Wykonano zabieg kształtowania składu gatunkowego i struktury przestrzennej – zabieg o charakterze czyszczeń późnych na powierzchni 7,81ha
5)
Wykonano naprawę i konserwację istniejących ogrodzeń zabezpieczających odnowienia sztuczne lasu na długości łącznej 1246mb.
6)
Zakupiono i zamontowano 31 sztuk szlabanów.
7)
Wykonano zadania utrzymania pasów p-poż typu A na odcinku ca. 20km przy drodze nr 102.
8)
Wykonano lotnicze patrolowanie obszaru leśnych WPN w ramach systemu Lasów Państwowych – partycypowano w kosztach.
2
Zadanie 2 (Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap II.)
1)
Wykonano profilowanie korony dróg i uzupełniono ubytki nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 5630mb.
2)
Odbudowano zniszczone odcinki dróg o łącznej długości 3470mb poprzez wbudowanie tłucznia łamanego frakcji 0-32mm i jego zagęszczenie warstwą o grubości 15cm.
3
Zadanie 3 (Zakup sprzętu)
1)
Zakupiono rejestrator Motorola MC9596 (z kontraktem serwisowym Gold) – 1 szt.
2)
Zakupiono palm top terenowy z GPS Motorola MV-65 – 1 szt. ze stacja dokującą – 1 szt., uchwytem samochodowym z zasilaczem – 1 szt.,
3)
Zakupiono kartę Micro SD – 4 GB – 1 szt.
4)
Zakupiono dalmierz laserowy TruPulse 360B – 1 szt.
5)
Zakupiono licencje na użytkowanie aplikacji M-las Inżynier – 1 szt.
6)
Zakupiono lornetki: Docter 10×42 B/FC – 2szt., CarlZeiss 8×56 T RF z dalmierzem laserowym – 1 szt.

Dodatkowe fundusze uzyskane z Funduszu Leśnego pozwoliły na wykonanie najbardziej pilnych z punktu widzenia potrzeby czynnej ochrony ekosystemów leśnych Parku zabiegów (likwidacja źródeł degradacji siedlisk w tym gleb), istotnej poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Parku (dojazdy pożarowe) oraz wsparcia systemu GIS użytkowanego Wolińskim Parku Narodowym, dzięki któremu stał się on pełnym w zakresie sprzętowym.

W całościowy ujęciu realizacja umowy ZP-10/13 z dnia 24.05.2013r.przedstawiała się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr. Zadania wg.umowy

Opis zadania

(§2 ust.1 umowy)

Kwota przyznana [zł]

Kwota wydatkowana

[zł]

Różnica [zł]

1
Zadanie 1
133 601,00
95 574,25
38026,75
2
Zadanie 2
610 439,00
585 480,00
24959,00
3
Zadanie 3
54 408,00
44 542,29
9865,71
łącznie
798 448,00
725596,54
72851,46

Niewielkie odstępstwa rozmiaru rzeczowego zadań (pkt.1) wykonanych względem planowanych wynikały z uwarunkowań przyrodniczych oraz brakiem potrzeb (np. remontu ogrodzeń leśnych, utrzymania pasów p-poż.). Niższe koszty to efekt przeprowadzonych postępowań przetargowych w których zaoferowano niższe ceny wykonania usług lub dostawy sprzętu.

Za udzielone ze środków Funduszu Leśnego wsparcie serdecznie dziękujemy.

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2012

Woliński Park Narodowy w roku 2012 uzyskał środki finansowe z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na cele zgodne z określonymi w art.58 ustawy o lasach, które mogły być realizowane w Parku. Obejmowały one:

Lp.
Zadania
Rozmiar
Koszt [zł]
Zadania z zakresu Badań naukowych

(art.58 ust.2 pkt.2)

1

Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym

201 499,00
Zadania z zakresu Innej działalności z zakresu gospodarki leśnej

(art.58 ust.2 pkt.6)

1
Ochrona ekosystemów leśnych Wolińskiego Parku Narodowego. 161,20 ha
346 703,00
2
Remonty dróg przeciwpożarowych – I etap. 19,19 km
452 967,00
Łącznie
 
1001 169,00

Stosownie do zawartej z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w dniu 24.08.2012r.umową nr ZP-22/12, środki Funduszu Leśnego przeznaczone zostały na sfinansowanie zgodnych ww.wnioskiem zadań:

Nr. Zadania wg.umowy
Opis zadania
1
Ochrona czynna ekosystemów leśnych WPN – usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu
1)
Wykonano prace związane z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu rosnących w pobliżu szlaków pieszych i dróg publicznych oraz budynków w ilości 159 sztuk, wykonano obcięcie konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu na 15 drzewach oraz uprzątnięto miejsce realizacji ww. prac w zasięgu pasów p-poż. z gałęzi i konarów.
2
Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym
1)
Zakupiono 7 kompletów fotopułapek typu TV-5220M (fotopułapka TV-5220M z 2 akumulatorkami AA i ładowarką TV-700)
2)
Zakupiono i zamontowano 11 kompletów urządzeń do zliczania ruchu pieszego (komplet tworzą: czujnik ruchu, rejestrator do gromadzenia danych, słupek do zabudowy czujnika, studzienka do zabudowy podziemnej rejestratora) wraz z oprogramowaniem PC
3)
Zakupiono sondę KLL084 do pomiaru zwierciadła wód podziemnych w piezometrach (sonda o średnicy 14mm, sygnalizacja dźwiękowo-świetlna, zakres pomiaru 50m, rama wsporcza z bębnem na taśmę)
3
Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap I.
1)
Wykonano profilowanie korony drogi i uzupełniono ubytki nawierzchni na odcinkach o łącznej długości 10 170mb.
2)
Odbudowano zniszczone odcinki dróg o łącznej długości 2 470mb poprzez wbudowanie tłucznia łamanego frakcji 0-32mm i jego zagęszczenie warstwą o grubości 15cm.
3)
Wykonano 190mb nawierzchni dróg z płyt JOMB na odcinkach najbardziej narażonych na wpływ czynników abiotycznych (erozja wodna)
4)
Przycięto konary i gałęzie drzew do uzyskania parametrów przejazdu : skrajnia 6m, wysokość 4m na odcinkach o łącznej długości 11 440mb.

Dodatkowe fundusze uzyskane z Funduszu Leśnego pozwoliły na wykonanie najbardziej pilnych z punktu widzenia potrzeby czynnej ochrony drzewostanów zabiegów, istotnej poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Parku oraz wsparcia systemu badań naukowych prowadzonych przez Woliński Park Narodowy.

 1. Zestawienie wykorzystania środków w ramach umowy ZP-22/12 z dnia 24.08.2012r.
Nr. Zadania wg.umowy
Opis zadania
(§2 ust.1 umowy)
Kwota przyznana
Kwota wydatkowana
Różnica
1
Ochrona czynna ekosystemów leśnych WPN
25000,00
25000,00
0,00
2
Badania nad antropopresją i stopniem wykorzystania infrastruktury turystycznej oraz wykorzystaniem istniejących przejść i korytarzy ekologicznych oraz kontrola wyników pomiarów wahań wód podziemnych w Wolińskim Parku Narodowym
201499,00
199551,05
1947,95
3
Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym – etap I.
452967,00
441308,02
11658,98
łącznie
679466,00
665859,07
13606,93
 Za wsparcie ze strony Funduszu Leśnego serdecznie dziękujemy.