Instytucje wspierające

Fundusz Leśny

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2023 Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr MZ.0290.1.22.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust.
Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr EZ.0290.1.22.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,  a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
TOP Skip to content