Informacje praktyczne

W dniach 10.12.19r. - 11.12.2019r. Muzeum Przyrodnicze i Zagroda Pokazowa Żubrów będa czynne w godzinach: kliknij tutaj

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW

Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 10:00 do 18:00

wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków

Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 08:00 do 16:00

wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków

 MUZEUM PRZYRODNICZE WPN

Godziny otwarcia: w dniach 01.05 do 30.09 od 09:00 do 17:00

wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków

Godziny otwarcia: w dniach 01.10 do 30.04 od 09:00 do 15:00

wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i poniedziałków

OPŁATY ZA WSTĘP DO ZAGRODY POKAZOWEJ ŻUBRÓW  ORAZ DO MUZEUM PRZYRODNICZEGO

Bilety normalne: 7

Bilety ulgowe: 5 zł

Bilety ulgowe (Karta Dużej Rodziny): 2 zł

Bilety ulgowe przysługują: dzieciom od 4 lat oraz młodzieży uczącej się do 25 lat, rencistom i emerytom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Bezpłatny wstęp przysługuje: dzieciom do lat 4, przewodnikom i pilotom prowadzącym grupę, opiekunom wycieczek szkolnych (1 os. na każde 10 uczniów), uczniom szkół i dzieciom w wieku przedszkolnym z placówek edukacyjnych leżących w gminach położonych w granicach WPN i graniczących z WPN odbywającym zajęcia edukacyjne na terenie PN w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem PN, zaproszonym gościom Wolińskiego Parku Narodowego 

 

Uprawnienie do nabycia biletu ulgowego lub wejścia bezpłatnego albo nabycia biletu przez posiadacza Karty Dużej Rodziny przysługuje wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji lub innego dokumentu urzędowego albo aktualnej Karty Dużej Rodziny.

Uwaga!

Zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) Dz. U. z 2017 r. poz. 2491, paragon z NIP kupującego do wartośći 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną.  Jeśli potrzebują Państwo paragonu z NIP proszę o tym fakcie poinformować kasjera przed sprzedażą biletów. Po wydrukowaniu paragonu, nie będzie już możliwości naniesienia numeru NIP!!!

Informujemy, że faktury VAT są wystawiane wyłącznie przez Dział Księgowości, po dostarczeniu paragony fiskalnego.

Dział Księgowości znajduje się w budynku dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego przy ul. Niepodległości 3a w Międzyzdrojach (pokój nr 25). Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1200

SPORTOWO – REKREACYJNY POŁÓW RYB

NA TERENIE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego sportowo rekreacyjny połów ryb dozwolony jest na wodach Zatoki Pomorskiej, Wstecznej Delty Świny i Zalewu Szczecińskiego

Warunkiem uzyskania pozwolenia na wędkowanie jest posiadanie aktualnego zezwolenia na sportowo rekreacyjny połów ryb wydanego przez Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego i zezwolenia wydanego przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego. Więcej informacji na temat sprzedazy zezwoleń można przeczytać tutaj

OFERTA EDUKACYJNO - TURYSTYCZNA

Woliński Park Narodowy prowadzi różnego typu zajęcia edukacyjno – turystyczne

Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z ww. usług. Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej można przeczytać tutaj

UWAGA !! Prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji. (minimalny czas oczekiwania na przewodnictwo – 4 - 6 tygodnie)

CENNIK ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I INNYCH USŁUG EDUKACYJNO – TURYSTYCZNYCH W WPN

Przewodnictwo i wycieczki przyrodnicze: 80,00 zł brutto za godzinę

Zajęcia edukacyjne (prelekcje, wykłady, zajęcia kameralne, pokazy filmów): 100,00 zł brutto za godzinę

Organizacja ogniska w terenie  (2 godziny): 150,00 zł brutto

 OBIEKT EDUKACYJNO – TURYSTYCZNY „WIATRAK”

Woliński Park Narodowy oferuje organizację „spotkań” w obiekcie turystyczno – edukacyjnym „ Wiatrak” przy ul. Leśnej 15 w Międzyzdrojach.

Obiekt wyposażony jest w kamienny grill i kominek.

Organizowane są w nim zarówno zajęcia w ramach edukacji przyrodniczej, jak i wieczory przy ognisku.

Koszt wynajęcia obiektu wynosi:

250 zł netto + obowiązujący podatek VAT za pierwszą godzinę.

120 zł  netto + obowiązujący podatek  VAT za każdą następną godzinę trwania imprezy

 

UWAGA !!!

w przypadku imprezy trwającej 1 godzinę cena organizacji imprez wynosi 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

W ramach usługi Woliński Park Narodowy zapewnia drewno opałowe, oświetlenie obiektu, możliwość korzystania z toalet oraz prądu elektrycznego dla podłączenia urządzeń nagłaśniających o mocy do 0,5 KW


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy