Zasady udostępniania obszarów wodnych

Obszarami  wodnymi udostępnianymi  do pływania, żeglowania oraz używania sprzętu motorowodnego  na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego są wody Zatoki Pomorskiej,
i wewnętrznych wód morskich (Zalew Szczeciński, Wsteczna Delta Świny). Zasady korzystania z tych wód  określono w zarządzeniu nr 30/2012 Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego  z dnia 6-go lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i obszarów, na których dopuszczone zostały odstępstwa od zakazów ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).Używanie łodzi motorowych dozwolone jest na morskich wodach wewnętrznych, z wyjątkiem stref pokrytych roślinnością nawodną, wyłącznie w celu przepływu przez obszar WPN na wody poza granicami Parku, przepływu do miejsc postoju środka pływającego lub na miejsca połowu ryb, jak również na Zatoce Pomorskiej - dla rybołówstwa zawodowego oraz służb wykonujących na wodach morskich zadania ustawowe.

Używanie innego sprzętu motorowodnego (skutery, łodzie ciągnące narciarzy wodnych, itp.) dozwolone jest wyłącznie na morskich wodach wewnętrznych w granicach istniejących torów wodnych.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce poniżej:

https://bip.wolinpn.nv.pl/Article/get/id,14739.html

 W rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482) obszary wodne udostępnione do rekreacji
w granicach Wolińskiego Parku Narodowego obejmują  Zatoki Pomorskiej pas jednej mili morskiej od brzegu na odcinku od 397 km do 4111,7 km linii brzegowej. Ustawa  ta określa
m. in. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień. Udostępnione obszary wodne są obszarami niestrzeżonymi i w rozumieniu w/w ustawy nie są kąpieliskiem ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

 

Szczegółowe zasady korzystania z obszarów wodnych Wolińskiego Parku Narodowego znajdą Państwo poniżej:

 

https://bip.wolinpn.nv.pl/Article/get/id,14708.html


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy