Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzacych oraz pliki dźwiękowe

Informacja o Atlasie Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących

Zespół konsultacyjny powołany przez Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) w Laskach przygotował Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr 464/2011/Wn-50/EE-WD/D z dnia 28.10.2011 r.). Na to przedsięwzięcie złożyły się następujące działania:

  • opracowanie zestawów map dotykowo-barwnych (komplet 12 plansz) oraz mapy ściennej dla każdego parku narodowego;
  • adaptacja ogólnodostępnych materiałów informacyjnych opublikowanych w wersjach papierowych, takich jak przewodniki, opisy ścieżek dydaktycznych, wybrane artykuły, itp. do formatu dźwiękowego i udostępnienie ich na stronach internetowych parków narodowych, na stronie TOnO (www.laski.edu.pl) oraz na dedykowanym tematyce tyflokartograficznej i tyflograficznej portalu Tyflomapy.pl;
  • przeprowadzenie warsztatów przygotowujących osoby zajmujące się edukacją w parkach narodowych (tzw. edukatorów) do przyjmowania osób z dysfunkcją wzroku i do pracy z wykorzystaniem plansz dotykowych.

           W pracach zespołu konsultacyjnego wzięły udział następujące osoby: Anna Chojecka (nauczycielka przyrody w szkole podstawowej        i gimnazjum w OSW w Laskach), Beata Hermanowicz (pracowanik Działu Tyflologicznego w OSW w Laskach), Bożena Mikołowicz (redaktor periodyku „Laski”), Marek Jakubowski (tyflopedagog z OSW w Owińskach), Jan Michalik (tyflopedagog z OSW w Laskach), Aleksandra Mizińska (kartograf), Mariusz Olczyk (kartograf i koordynator przedsięwzięcia), Ryszard Sitarczuk (absolwent OSW w Laskach, wieloletni konsultant opracowań dotykowych). Opracowaniem plików dźwiękowych zajął się Krzysztof Chrobot (pracownik Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”).

Realizacja projektu nie udałaby się bez zaangażowania i wsparcia merytorycznego pracowników parków narodowych, w szczególności edukatorów. Bardzo dziękujemy za tę współpracę.

Zestawy plansz dotykowych wyprodukowane w nakładzie 120 kompletów zostały przekazane nieodpłatnie w ilości 50 teczek do poszczególnych parków narodowych, gdzie osoby zainteresowane mogą na miejscu zapoznać się z ich treścią i uzyskać dodatkowe informacje bezpośrednio od pracowników parków, którzy w większości zostali przeszkoleni w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku. Pozostałe Atlasy trafiły m.in. do 10 ośrodków szkolno-wychowawczych, gdzie będą wykorzystywane na lekcjach przyrody i geografii oraz do wybranych bibliotek. Duże mapy zostały przekazane do parków narodowych w ilości po 10 sztuk danego parku, zaś do ośrodki szkolno-wychowawczych trafiły komplety tych map dla każdego parku.

Nie było dotychczas w Polsce tak dużego projektu tyflokartograficznego o tej tematyce. Dofinansowanie Atlasu Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świadczy o otwartości tej instytucji na nowatorskie opracowania edukacyjne, pomagające eliminować bariery w dostępie do wiedzy.

Atlas Parków Narodowych składa się z następujących plansz:

 Pliki dźwiękowe:

Ireneusz Lewicki - Tło historyczne przyrody wyspy Wolin
Ireneusz Lewicki - Zarys dziejów przyrody wyspy Wolin

Jacek Misiak - Położenie
Jacek Misiak - Geomorfologia
Jacek Misiak - Klimat

Ewa Lewicka – Morze Bałtyckie
Ewa Lewicka – Zagrożenia i ochrona prawna Bałtyku
Ewa Lewicka – Zalew Szczeciński
Ewa Lewicka – Jeziora śródlądowe Wolińskiego Parku Narodowego

Dorota Kowalczyk - Plaża i wydmy

Bartosz Kasperkowicz – Geneza Wstecznej Delty Świny
Bartosz Kasperkowicz – Flora
Bartosz Kasperkowicz – Ptasi raj
Bartosz Kasperkowicz – Delta Świny – ostatni bastion wodniczki
Bartosz Kasperkowicz – Delta Świny - Żywe kosiarki w służbie ochrony przyrody
Bartosz Kasperkowicz – Wypas

Jacek Misiak - Wolińskie klify

Marek Dylawerski - Zbiorowiska leśne
Marek Dylawerski – Zagrożenia
Marek Dylawerski – Zadania i zabiegi ochronne
Marek Dylawerski – Leśne pomniki

Marek Dylawerski – Świat roślin. Mchy
Marek Dylawerski – Świat roślin. Grzyby

Radoslaw Skórkowski - Społeczne funkcje parku, badania naukowe oraz monitoeing przyrodniczy

Radosław Skórkowski - Mieszkańcy Wolińskiego Sanktuarium

Marek Dylawerski - Wyspa Wolin a ptaki

Krzysztof Grzegorczyk - Bielik

Ewa Lewicka - Żubr

Marek Dylawerski - Puchacz

Przewodniki po ścieżkach przyrodniczych:

Bogdan Jakuczun - Bory Wolina

Bogdan Jakuczun - Jeziora WPN

Marek Dylawerski - Nad Zalewem Szczecińskim

Marek Dylawerski – Poznaj Las

Bogdan Jakuczun – Procesy przyrodnicze

 

 

 

 

 

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy