Zasady obowiązujące w Parku Narodowym

Szanowni Państwo , nasi Drodzy Goście,

park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Z tego względu istnieje wiele ograniczeń i zakazów, których respektowania jesteśmy zmuszeni od Państwa wymagać na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ograniczenia i zakazy te powstały po to, by możliwie najlepiej zabezpieczyć i ochronić wyjątkowe i cenne walory przyrodnicze oddane nam – pracownikom parków narodowych pod opiekę. Z drugiej strony chcemy, byście mogli Państwo możliwie najlepiej i najpełniej je poznać. Dlatego tworzymy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne wyposażone w infrastrukturę turystyczną. Priorytetem jednak była i jest szeroko rozumiana ochrona przyrody  i jej podporządkowujemy inne spełniane przez Park funkcje. Mając powyższe na względzie, pamiętajcie Państwo o zasadach jakie obowiązują podczas pobytu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i poprzez odpowiedzialne zachowania pozwólcie zaprosić się do współodpowiedzialności za  utzrymanie walorów tego terenu dla dobra przyszłych pokoleń.

Wyciąg z ustawy o ochronie przyrody - niektóre zakazy obowiązujące w parkach narodowych (plik PDF)

Tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy