Kierownictwo Parku

 

Dyrektor P.O. inż. Stanisław Felisiak
Telefon wewnętrzny 34
E-mail: s.felisiak@wolinpn.pl
Z-ca Dyrektora  inż. Stanisław Felisiak
 Telefon wewnętrzny 34
 E-mail: s.felisiak@wolinpn.pl
Z-ca Dyrektora  mgr inż. Marek Dylawerski
 Telefon wewnętrzny 37
 E-mail: m.dylawerski@wolinpn.pl
Główna Księgowa mgr Urszula Józiewicz
Telefon wewnętrzny 41
E-mail: u.joziewicz@wolinpn.pl

Dane teleadresowe

Sekretariat (91) 3280727 913280737
Fax.: (91) 3280357
sekretariat@wolinpn.pl
ul. Niepodległości 3a 72-500 Międzyzdroje


Obwody ochronne

Woliński Park Narodowy
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, (091) 32-80-727 w. 34
Obwód Ochronny Międzyzdroje leśniczy Artur Szymański
ul. Leśna 15, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-80-468
Obwód Ochronny Wapnica leśniczy Jan Magda
ul. Turkusowa 60, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-134
Obwód Ochronny Warnowo leśniczy Andrzej Jabłonka
Warnowo 10, 72-518 Ładzin
(0-91) 32-64-098
Obwód Ochronny Wicko leśniczy mgr inż. Mateusz Walczak
ul. Podgórna 18/1, Wicko-Zalesie, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-378
Obwód Ochronny Wisełka leśniczy mgr inż. Rafał Mackiewicz
ul. Nadmorska 9, 72-514 Kołczewo
(0-91) 32-65-090
Obwód Ochronny Wodny konserwator obrębu. ochr. mgr inż. Tomasz Bajor
ul. Turkusowa 3a Wapnica, 72-500 Międzyzdroje

Działy merytoryczne

Dział Ochrony Przyrody
Nadleśniczy inż. Marek Szwarc (091) 32-80-727 w. 57
Ekosystemy nieleśne mgr inż. Alicja Łepek (091) 32-80-727 w. 32
Informatyka mgr inż. Radosław Skórkowski (091) 32-80-727 w. 55
Konserwator Obrębu Wodnego mgr inż. Tomasz Bajor (091) 32-80-727 w. 55
Dział ds. Edukacji
Kierownik działu mgr Elżbieta Waliszewska-Lorent (091) 32-80-727 w. 65
Edukacja mgr Michał Szweik (091) 32-80-727 w. 50
Edukacja Anna Mysińska (091) 32-80-727 w. 50
Edukacja Anna Bajor (091) 32-80-727 w. 46
Udostępnianie Parku
Specjalista ds. udostępniania Parku mgr Dorota Kowalczyk (091) 32-80-727 w. 57
Pracownik ds. udostępniania Parku Katarzyna Auguścik (091) 32-80-727 w. 57
Zespół Finansowo-Księgowy
Z-ca głównego księgowego Danuta Kądziołka (091) 32-80-727 w. 35
Sprawy finansowe, obsługa kasy WPN mgr Kariokka Ziemgowska (091) 32-80-727 w. 48
Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik działu Cezary Błoński  (091) 32-80-727 w. 53
Zespół Administracyjny
Kierownik zespołu mgr inż. Krystyna Sokołowska (091) 32-80-727 w. 36
Sprawy transportowe mgr Joanna Mickiewicz (091) 32-80-727 w. 36
Sprawy administracyjne Aleksandra Molenda (091) 32-80-727 w. 38
Sprawy magazynowe Iwona Mioduszewska (091) 32-80-727 w. 38
Zespół Remontowo-Budowlany
Kierownik zespołu wakat (091) 32-80-727 w. 62
Pracownik zespołu mgr inż. Bernard Zając (091) 32-80-727 w. 62
Zespół Prawno-Organizacyjny
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego mgr Dagmara Mroszczak (091) 32-80-727 w. 49
Sprawy prawne i BHP mgr Ewa Lewicka (091) 32-80-727 w. 52
Obsługa sekretariatu mgr Agnieszka Hamala-Szymczak (091) 32-80-727, 32-80-737
Stan posiadania i SIP wakat (091) 32-80-727 w. 43

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych                                                                                        

Straż Parku

Komendant Straży Parku Narodowego                                              (091) 32-80-727 w. 42projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy