Obwód Ochronny Międzyzdroje

Ogólne informacje na temat O.O. Międzyzdroje

Obwód Ochronny Międzyzdroje o powierzchni 913,81 ha, położony jest w północnej części Wolińskiego Parku Narodowego. Na terenie obwodu znajduje się najpiękniejsze polskie wybrzeże klifowe.

Teren obwodu, jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni. To właśnie tutaj, znajduje się najwyższy szczyt Wolińskiego Parku Narodowego-góra Grzywacz o wysokości 115,4 metrów.

Klimat jest łagodny, typu bałtyckiego, z największą ilością słonecznych dni w Polsce. Silne wzajemne oddziaływanie morza i lądu, w tym wolińskich lasów, stwarzają swoisty mikroklimat, który jest magnesem przyciągającym rzesze wczasowiczów, turystów, a ostatnio sportowców z Polski i z zagranicy.

Poniżej, zamieszczono wykresy, za pomocą których mogą Państwo zorientować się, jak wygląda struktura naszego obwodu, pod względem powierzchni, składu gatunkowego, wieku i typów siedlisk leśnych.

Jak widać, w Obwodzie Ochronnym Międzyzdroje, dominuje Las mieszany świeży, najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest sosna i buk, a większość drzewostanów znajduje się w IV klasie wieku, a więc są to drzewostany w wieku powyżej 80 lat. W obwodzie dominuje powierzchnia leśna - 846,8 ha.
W latach 1998-2017 na powierzchni 424 ha realizowane będą zabiegi przebudowy, czyli dostosowania składu gatunkowego do siedliska leśnego - w związku ze zniekształceniami drzewostanów wywołanymi przeszłą gospodarką.


Leśne zbiorowiska roślinne

Leśne zbiorowiska roślinne występujące na terenie O.O. Międzyzdroje to:

 1. Kwaśna buczyna pomorska ( Luzulo pilosae-Fagetum)
 2. Las mieszany (Fago-Qercetum)
 3. Las sosnowo-dębowy (Pino-Qercetum)

Do najcenniejszych zbiorowisk zaliczyć należy:

 1. Wolińska buczyna storczykowa (Carici-Fagetum balticum)
 2. Zbiorowiska rokitnika na klifie nadmorskim

Atrakcje turystyczne Obwodu Międzyzdroje

1. Punkt widokowy na Górze Gosań.
Tutaj, z wysokości 95 metrów, rozciąga się wspaniały widok na morze, stąd przy dobrej widoczności, można dostrzec zarys wyspy Rugia. Tutaj także można przekonać się jak wyglądają procesy abrazji na wysokim klifie.

2. Kawcza Góra
Usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Międzyzdrojów. stanowi ulubione miejsce spacerów. Stąd, z wysokości 61 metrów rozciąga się wspaniała panorama na Zatokę Pomorską.

3. Zagroda pokazowa żubrów
W odległości 1500 metrów od Międzyzdrojów, znajduje się Zagroda Pokazowa Żubrów. Jeśli tylko zdecydujecie się Państwo na spacer zielonym szlakiem, na pewno zobaczycie największe zwierzę Europy, a także: dziki, jelenie i bieliki. Więcej na temat zagrody można dowiedzieć się tutaj

4. Muzeum przyrodnicze WPN
Tutaj można obejrzeć okazy fauny z terenu WPN, oraz ciekawe fotografie i wystawy tematyczne. Muzeum mieści się przy siedzibie dyrekcji WPN ul. Niepodległości 3 C

5. Szlaki turystyczne
Przez Obwód Ochronny Międzyzdroje, przebiegają 3 szlaki turystyczne:

 1. CZERWONY - brzegiem morza, gdzie podziwiać mogą Państwo najpiękniejsze klify polskiego wybrzeża
 2. ZIELONY - przy którym usytuowana jest Zagroda Pokazowa Żubrów, a także ścieżka przyrodnicza, opisująca spotykane po drodze florę i fauną lasów.
 3. CZARNY - łączący Kawczą Górę z Zagrodą Pokazową Żubrów

Na terenie O.O. Międzyzdroje nie zabłądzą Państwo, gdyż wszystkie szlaki są dobrze oznakowane, a dla zmotoryzowanych zabezpieczamy miejsca postojowe na dwóch dużych parkingach leśnych - "Kwasowo" i "Gosań".
Dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania miejsc postojowych oraz atrakcyjnych turystycznie, wyposażono je w niezbędne urządzenia turystyczne takie jak: plansze informacyjne, mapy turystyczne, tablice informacyjne, wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły, oraz bramy wjazdowe zawierające odpowiednią informację turystyczną.

Zadania ochronne czyli na czym polega nasza praca?

Naszym nadrzędnym celem, realizowanym poprzez szereg różnorodnych prac, jest zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów obwodu, stopniowa naturalizacja obszarów zniekształconych, obsługa ruchu turystycznego, oraz utrzymanie zachowawczego stada żubrów. Należy pamiętać, iż wszystkie zabiegi wykonywane w Parku Narodowym, wynikają z potrzeb przyrodniczych, a nie gospodarczych. Realizujemy to poprzez:

1. Hodowla lasu

Zadania hodowlane obejmują szereg czynności polegających przede wszystkim na wspomaganiu naturalnego odnawiania się drzewostanów. Ponadto poprzez tzw poprawki staramy się uzupełniać sadzonkami wyhodowanymi na szkółce leśnej, niektóre luki - jakie powstały w miejscach gdzie drzewostan nie w pełni odnowił się naturalnie, czyli tam gdzie naturalna siewka powstała z nasiona nie wykiełkowała bądź obumarła. Nazwa zabiegu zależy od wieku w jakim się sadzonki wprowadza-najwcześniej są poprawki, później uzupełnienia, a najpóźniej, kiedy drzewostan jest już młodnikiem-dolesienia.

Oprócz tych czynności, wykonuje się także zabiegi hodowlane zwane czyszczeniami wczesnymi i późnymi. Zabiegi te wykonujemy na powierzchniach o zniekształconym składzie gatunkowym. Czynności te mają za zdanie usuwanie z drzewostanu w fazie młodnika, tych drzewek, które zostały ukształtowane źle, sa krzywe, albo wykształcają grube i długie gałęzie ograniczające przestrzeń do życia innym drzewkom oraz usuwanie nadmiaru drzewek w celu rozluźnienia zwarcia. Nie warto jednak martwić się o los tych drzewek, gdyż przestrzeń jaka powstanie w wyniku ich wycięcia natychmiast zostanie wykorzystana przez te drzewka jakie pozostają. Czyszczenia przeprowadza się w różnym wieku drzewek w młodniku stąd nazwa wczesne i późne.

Kolejnym etapem pielęgnacji drzewostanu są cięcia przebudowy zabiegi zwane również trzebieżami. Podczas tych zabiegów usuwamy "niepożądane" drzewa, jednak teraz kierujemy się tzw. selekcją pozytywną czyli dajemy możliwość rozwoju tym gatunkom drzew, które są pożądane na danym siedlisku i najlepiej rokują na przyszłość. Stopniowo zmniejszamy udział gatunków obcych i negatywnie wpływających na siedlisko, umożliwiając dynamiczny i prawidłowy rozwój zbiorowisk.
Do innych czynności z dziedziny hodowli lasu należy także zbiór nasion drzew, z których później na szkółce hodowane są sadzonki do poprawek, uzupełnień i zalesień. Pozyskiwanie nasion z drzewostanów naszego obwodu gwarantuje, iż sadzonki jaki otrzymamy są potomstwem "naszych" drzew, a więc są przystosowane do lokalnych warunków i urosną zdrowe tak jak ich "rodzice."

2. Ochrona lasu

Do typowych zadań zakresu ochrony lasu w O.O. Międzyzdroje należy min. kontrola stanu sanitarnego drzewostanów. Oznacza to w praktyce:

 1. wykładanie pułapek feromonowych (substancje zapachowe naśladujące zapach samicy w czasie rujki), dzięki którym możemy zorientować się jaka jest liczebność szkodnika, na podstawie której możemy określić zagrożenie masowym pojawem owadów,
 2. inwentaryzacja występowania posuszu
 3. kontrola występowania "szkodników" wtórnych i pierwotnych
 4. kontrola drzewostanów uszkodzonych przez jeleniowate, dziki, zające

Prowadzimy także szereg zabiegów ochronnych, mających zminimalizować szkody, jaki w uprawach i młodnikach czyni zwierzyna - szczególnie chodzi o jeleniowate.
Kolejnymi zadaniami z jakimi musimy się zmierzyć jest szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody. Obejmuje to szereg czynności wykonywanych zarówno w ekosystemach leśnych jak i nieleśnych.

Przykładem może być ochrona pożytecznej fauny, tak by znajdowała ona w naszym obwodzie spokój, właściwe warunki do życia i rozmnażania. Przykładem jest pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych oraz tzw. "posuszu jałowego". Obejmuje to przede wszystkim ptaki, pożyteczne owady, gady, płazy i ssaki. Ochronie podlega także flora.

3. Zagroda pokazowa żubrów

Ośrodek hodowli żubra to nie tylko atrakcja turystyczna i okazja do zobaczenia dzikich zwierząt, to przede wszystkim realizowanie planu hodowli zachowawczej żubra w Polsce, dzięki któremu udało się ocalić to zwierzę od całkowitego wyginięcia. Dodatkowo ośrodek prowadzi rehabilitację chorych zwierząt znalezionych na terenie Parku, oraz program reintrodukcji puchacza, czyli przywrócenia tego pięknego ptaka lasom wolińskim.

4. Turystyka

Zadania wynikające z tego działu, sa związane z takim przygotowaniem naszego Obwodu, abyśmy mogli przyjąć Państwa - naszych gości w sposób godny i bezpieczny. Nasze działania obejmują przygotowanie całej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie obwodu, a więc:

 • parkingów
 • punktów widokowych
 • plaży
 • szlaków turystycznych
 • ścieżek dojściowych i spacerowych
 • konserwacji i wymiany takich urządzeń jak stoły, wiaty, tablice, plansze, kosze na śmieci, ubikacje

Obsadę leśnictwa stanowią:

 1. Leśniczy - Artur Szymański
 2. Pozostali pracownicy - Mariusz Banach, Mirosława Harań, Marian Senderek

Dane teleadresowe:

Obwód Ochronny Międzyzdroje
ul. Leśna 15
72-500 Międzyzdroje

Tel: 091 328-04-68

Szanowni Państwo,

zapraszając serdecznie do zwiedzania atrakcji turystycznych naszego obwodu, apelujemy jednocześnie o przestrzeganie Regulaminu Wolińskiego Parku Narodowego, z którym możecie Państwo zapoznać się korzystając z licznych tablic informacyjnych.
Zechciejcie Państwo docenić nasz trud i koszty jakie ponosimy, aby utrzymać, naprawić i konserwować urządzenia turystyczne, a także aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zagrody pokazowej żubórw.
W zamian jeżeli w czasie Państwa wędrówek po szlakach O.O. Międzyzdroje spotkają Państwo ludzi w mundurach leśnych, z całą pewnością mogą Państwo liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Opracowanie: Kazimierz Drzewiecki  były leśniczy O.O. Międzyzdroje


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy