Obwód Ochronny Wapnica

Ogólne informacje na temat O.O. Wapnica

Obwód Ochronny Wapnica położony jest w południowej części Wolińskiego Parku Narodowego.
Jego powierzchnia wynosi 846,50 ha. Obszar Obwodu Ochronnego odznacza się bardzo malowniczym i urozmaiconym krajobrazem, o czym decydują wzniesienia moreny czołowej tworzącej Pagórki Lubińsko – Wapnickie i Dolinę Trzciągowską w północnej części Obwodu oraz klifowe wybrzeże Zalewu Szczecińskiego w południowej części Obwodu. W podłożu pagórków znajdują się porwaki kredowe przyniesione tu przez lądolód z Półwyspu Skandynawskiego. Szata roślinna na tym terenie jest bogata i urozmaicona. Lasy stanowią 777 ha, co stanowi 91 % powierzchni Obwodu. Powierzchnia objęta ochroną ścisłą wynosi 275,05 ha, w skład wchodzą 3 obszary ochrony ścisłej: im. dr Bohdana Dyakowskiego obejmujący fragment buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową, im. prof. dr Władysława Szafera obejmujący buczynę pomorską z żywcem cebulkowym i im. prof. dr Adama Wodniczki obejmujący wybrzeże klifowe. Najbardziej interesujące są charakterystyczne lasy buczyn pomorskich i mieszane lasy bukowo – dębowo - sosnowe. W okolicach Wapnicy występuje typowa forma buczyny pomorskiej. Na północnych stokach wzniesień w runie dominuje żywiec cebulkowy, zaś na południowych perłówka jednokwiatowa. Lasy bukowo - dębowo - sosnowe urozmaicają pomnikowe okazy starych dębów szypułkowych. Wśród roślin tego lasu najbardziej charakterystyczny jest wiciokrzew pomorski. Zbocza klifu nad zalewem pokryte są gęstymi zaroślami tarniny, głogu i róży, a miejsca wolne od krzewów porasta roślinność ciepłolubna, która nie wystęouje w żadnym innym Obwodzie Ochronnym: krwawnik panoński, pięciornik wiosenny, ciemiężyk białokwiatowy. Ze świata zwierzęcego na uwagę zasługują: jelonek rogacz, paź królowej, gniewosz plamisty, kania ruda, pszczołojad, dzięcioł zielony. Przez teren Obwodu przebiega szlak turystyczny niebieski. Najciekawsze miejsca to punkt widokowy Zielonka z widokiem na deltę Świny, Piaskowa Góra z jeziorem Turkusowym oraz dąb „ Wolinian”.

Poniżej, zamieszczono wykresy, za pomocą których mogą Państwo zorientować się, jak wygląda struktura naszego obwodu, pod względem powierzchni, składu gatunkowego, wieku i typów siedlisk leśnych.

Na podstawie powyższych wykresów widać, że w Obwodzie Ochronnym Wapnica dominuje Las mieszany świeży, najczęściej występującym gatunkiem jest sosna i buk, a większość drzew znajduje się w V i starszych klasach wieku. Przewidywany rozmiar cięć w latach 1998-2017 wynosi: dla cięć ochronnych 12 421 m3, dla cięć przebudowy (Rb IV) 1 264 m3.

Atrakcje turystyczne Obwodu Wapnica

1. Jezioro Turkusowe: jezioro sztucznego pochodzenia, o niepowtarzalnym turkusowym kolorze wody, powstałe w miejscu wyrobiska kredy. Jego powierzchnia 6,74 ha, głębokość 21,2 m (dno znajduje się 18,6 m poniżej poziomu morza, lustro wody 2,6 m n.p.m.). Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem kryptodepresji.

2. Piaskowa Góra: punkt widokowy usytuowany nad Jeziorem Turkusowym, na wysokości 35-40 m. n.p.m, skąd podziwiać możemy zarówno jezioro Turkusowe jak i jezioro Wicko Małe.

3. Zielonka: punkt widokowy, położony w miejscowości Lubin na wysokości 60-80 m. n.p.m., jedyne miejsce w Polsce, skąd jednocześnie widać Deltę Wsteczną Świny, Zalew Szczeciński i Morze Bałtyckie.

4. Szlaki turystyczne
Przez Obwód Ochronny Wapnica przebiega 1 szlak turystyczny

  1. NIEBIESKI – „Nad Zalewem”. Rozpoczyna się od Kredowni w Wicku. Idąc dalej szlakiem dojdziemy nad Jezioro Turkusowe, na punkt widokowy Zielonka, do dębu „Wolinian”. W miejscowości Karnocice opuszczamy teren Parku, natomiast szlak prowadzi dalej do Wolina.

Na terenie O.O. Wapnica nie zabłądzą Państwo, gdyż zarówno szlak turystyczny jak i inne atrakcje turystyczne są dobrze oznakowane, a dla zmotoryzowanych zabezpieczamy miejsce postojowe na parkingu przy Jeziorze Turkusowym.
Dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania miejsc postojowych oraz atrakcyjnych turystycznie, wyposażono je w niezbędne urządzenia turystyczne takie jak: plansze informacyjne, mapy turystyczne, tablice informacyjne, wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły, oraz bramy wjazdowe zawierające odpowiednią informację turystyczną.

Zadania ochronne czyli na czym polega nasza praca?

Naszym nadrzędnym celem, realizowanym poprzez szereg różnorodnych prac, jest zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów obwodu, stopniowa naturalizacja obszarów zniekształconych i obsługa ruchu turystycznego. Należy pamiętać, iż wszystkie zabiegi wykonywane w Parku Narodowym, wynikają z potrzeb przyrodniczych, a nie gospodarczych. Realizujemy to poprzez:

1. Hodowla lasu


Zadania hodowlane obejmują szereg czynności polegających przede wszystkim na wspomaganiu naturalnego odnawiania się drzewostanów, poprzez tzw. poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Polega to na tym, iż staramy się uzupełniać sadzonkami wyhodowanymi na szkółce leśnej niektóre luki, jakie powstały w miejscach gdzie drzewostan nie w pełni odnowił się naturalnie, czyli tam gdzie naturalna siewka powstała z nasiona nie wykiełkowała bądź obumarła. Nazwa zabiegu zależy od wieku w jakim się sadzonki wprowadza-najwcześniej są poprawki, później uzupełnienia, a najpóźniej, kiedy drzewostan jest już młodnikiem-dolesienia.
Oprócz tych czynności, wykonuje się także zabiegi hodowlane zwane czyszczeniami wczesnymi i późnymi. Czynności te mają za zdanie usuwanie z drzewostanu w fazie młodnika, tych drzewek, które zostały ukształtowane źle, są krzywe, albo wykształcają grube i długie gałęzie ograniczające przestrzeń do życia innym drzewkom. Nie warto jednak martwić się o los tych drzewek, gdyż przestrzeń jaka powstanie w wyniku ich wycięcia natychmiast zostanie wykorzystana przez te drzewka jakie pozostają. Czyszczenia przeprowadza się w różnym wieku drzewek w młodniku stąd nazwa wczesne i późne.
Kolejnym etapem pielęgnacji drzewostanu są cięcia przebudowy zabiegi zwane również trzebieżami. Podczas tych zabiegów usuwamy "niechciane" drzewa, jednak teraz kierujemy się tzw. selekcją pozytywną czyli dajemy możliwość rozwoju tym gatunkom drzew, które są pożądane na danym siedlisku i najlepiej rokują na przyszłość. Stopniowo zmniejszamy udział gatunków obcych i negatywnie wpływających na siedlisko, umożliwiając dynamiczny i prawidłowy rozwój zbiorowisk.
Do innych czynności z dziedziny hodowli lasu należy także zbiór nasion drzew, z których później na szkółce hodowane są sadzonki do poprawek, uzupełnień i zalesień. Pozyskiwanie nasion z drzewostanów naszego obwodu gwarantuje, iż sadzonki jaki otrzymamy są potomstwem "naszych" drzew, a więc są przystosowane do lokalnych warunków i urosną zdrowe tak jak ich "rodzice."

2. Ochrona lasu

Do typowych zadań zakresu ochrony lasu w O.O. Wapnica należy min. ochrona pożytecznej fauny, tak by znajdowała ona w naszych drzewostanach spokój, właściwe warunki do życia i rozmnażania. Obejmuje to przede wszystkim ptaki, pożyteczne owady, gady, płazy i ssaki.
Kolejnym naszym zadaniem jest kontrola stanu sanitarnego drzewostanów i występowania szkodników wtórnych. Oznacza to w praktyce wykładanie drzew pułapkowych i innych pułapek, dzięki którym możemy zorientować się jaka jest liczebność szkodnika i w razie potrzeby prognozować masowe pojawy groźnych szkodników i w porę im przeciwdziałać.
Kontrola występowania owadów dotyczy nie tylko szkodników wtórnych ale także pierwotnych i to zarówno w drzewostanach iglastych jak i liściastych.
Prowadzimy także szereg zabiegów ochronnych, mających zminimalizować szkody, jaki w uprawach i młodnikach czyni zwierzyna - szczególnie chodzi o jeleniowate.

4. Turystyka


Zadania wynikające z tego działu, są związane z takim przygotowaniem naszego Obwodu, abyśmy mogli przyjąć Państwa - naszych gości w sposób godny i bezpieczny. Nasze działania obejmują przygotowanie całej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie obwodu, a więc:

  1. parkingów
  2. punktów widokowych
  3. szlaku turystycznego
  4. ścieżek dojściowych i spacerowych
  5. konserwacji i wymiany takich urządzeń jak stoły, wiaty, tablice, plansze, kosze na śmieci, ubikacje
  6. Budowa nowych urządzeń turystycznych

 Obsadę leśnictwa stanowią:

  1. Leśniczy - Jan Magda
  2. Podleśniczy - Tomasz Kapral

Dane teleadresowe:

Obwód Ochronny Wapnica
ul. Turkusowa 60
72-500 Międzyzdroje

Tel: 091 328-41-34


Szanowni Państwo,
zapraszając serdecznie do zwiedzania atrakcji turystycznych naszego obwodu, apelujemy jednocześnie o przestrzeganie Regulaminu Wolińskiego Parku Narodowego, z którym możecie Państwo zapoznać się korzystając z licznych tablic informacyjnych.
Zechciejcie Państwo docenić nasz trud i poniesione koszty, jakich wymaga utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych.
W zamian jeżeli w czasie Państwa wędrówek po szlakach O.O. Wapnica spotkają Państwo ludzi w mundurach leśnych, z całą pewnością mogą Państwo liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Opracowanie: Tomasz Kapral podleśniczy O.O. Wapnica

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy