Mchy

Badania flory mchów Wolińskiego Parku Narodowego prowadzono kilka lat włącznie do roku 1960. Bogactwo gatunkowe mchów wyspy Wolin wiąże się z jej bardziej niż reszty kraju oceanicznym klimatem, jak również różnorodnością siedlisk jak odkrywki porwaka kredowego, nadmorskie zbocza klifowe, buczyny nadmorskie, solniska i bory bażynowe oraz szczególne podłoże, które stanowi warstwa nawianego piasku i marglu na pochyłych drzewach w strefie przyklifowej. Na wyspie Wolin stwierdzono ogółem 245 gatunków mchów. Do osobliwości w warunkach Polski należą tutaj:

 1. Mnium pseudopunctatum
 2. Bryum marratii
 3. B. callophyllum
 4. Barbula revoluta
 5. Pterygoneurum subsessile
 6. Jedyne w Polsce stanowiska ma tu Zygodon viridissimus var. occidentalis

Wiele gatunków znanych z Wolina występuje na Pomorzu tylko na kilku stanowiskach tj.:

 1. Tortella tortuosa
 2. Cynodontium polycarpum
 3. Didymodon luridus
 4. D. tophaceus
 5. Andreaea petrophila
 6. Distichum capillaceum
 7. Orthotrichum rupestre
 8. Eurhynchium striatum s. str.

W brioflorze Wolina duży udział mają gatunki oceaniczne. Element tzw. euatlantycki reprezentują 2 gatunki: Bryum marrati, Zygodon viridissimus var. occidentalis. Element subatlantycki reprezentowany jest przez 10 gatunków, m.in.:

 1. Fissidens exilis
 2. Campylopus piriformis
 3. Atrichum tenellum
 4. Eurynchium striatum s. str.
 5. Syntrichia papillosa

Do grupy euryatlantyckiej należy 6 gatunków np.:

 1. Hylocomium brevirostre
 2. Diphyscium sessile
 3. Hypnum ericetorum

Z euryoceanicznej grupy gatunków na Wolinie występuje tylko element suboceaniczny. W skład jego wchodzi aż 25 gatunków.

Na nasłonecznionych odkrywkach wapiennych i kserotermicznych zboczach występuje grupa gatunków o śródziemnomorskim charakterze. Należy tu 16 gatunków m.in.:

 1. Astomum crispum
 2. Aloina sp. (2 gatunki)
 3. Pterygoneurum sp. (2 gatunki)
 4. Mniobryum carneum
 5. Barbula revoluta.

Na torfowiskach i podmokłych łąkach rosną liczne mchy, z których 8 gatunków reprezentuje element subarktyczny, są to:

 1. Mnium pseudopunctatum
 2. Mnium rugicum
 3. Cinclidium stygium
 4. Amblyodon dealbatus
 5. Paludella squarrosa
 6. Helodium lanatum
 7. Scorpidium scorpioides
 8. Drepanocladus revolvens s. str.

Bardzo liczny udział we florze mchów Wolina mają gatunki górskie. Należy tu 37 gatunków, m.in.:

 1. Plagiothecium undulatum
 2. Rhytidiadelphus loreus
 3. Andreaea petrophila
 4. Pogonatum urnigerum
 5. Ditrichum flexicaule
 6. Dicranodontium denudatum
 7. Eucalypta ciliata
 8. Rhacomitrium aciculare
 9. R. microcarpum
 10. Pterygynandrum filiforme
 11. Hypnum reptile
 12. Ctenidium molluscum.

Opracowała: mgr Iwona Kamińska, Adiunkt WPN d.s. ochrony flory i ekosystemów nieleśnych na podstawie:

LISOWSKI S. ,,Z badań nad florą mchów w Wolińskim Parku Narodowym” Przyroda Polski Zachodniej, Nr 1-4, 1960, Poznań

Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat mchów na Wolinie: LISOWSKI S. 1958 - „Mchy wyspy Wolin. - Moses of island Wolin” Bryotheca polonica, Poznań, 35 i 36.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy