Sportowo-rekreacyjny połów ryb

 Wędkarstwo

W opinii wędkarzy akweny Wolińskiego Parku Narodowego to bardzo atrakcyjne łowiska. Do wędkowania udostępnione są tutaj wewnętrzne wody morskie (Zalew Szczeciński, jezioro Wicko Wielkie, cieśniny Wstecznej Delty Świny oraz wody Zatoki Pomorskiej).Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, zarówno wedkarzo charakterze morskim jak i słodkowodnym. Licznie występuje płoć, leszcz, wzdręga, sandacz i szczupak. Rzadkością nie są również gatunki takie jak: węgorz czy miętus. W wodach Zatoki Pomorskiej złowić można troć, łososia a także belonę. Właśnie te gatunki cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią obiekt pożądania wędkarzy z całego kraju. Mając to na uwadze Woliński Park Narodowy jest organizatorem cyklicznej imprezy organizowanej co roku w maju pn ,,Wolińska Belona”. Wody Zalewu Szczecińskiego w szczególności cieśniny Delty Świny to cenione łowiska szczupakowe i okoniowe. Szczupaki nierzadko osiągają wagę ponad 10 kg a i złowione okonie nie należą do najmniejszych.
Wędkując w Wolińskim Parku Narodowym należy pamiętać, że obszar ten podlega szczególnej ochronie z tego też tytułu istnieją pewne ograniczenia dla wędkarzy. Na łowiskach Zalewu Szczecińskiego wędkowanie dopuszczone jest tylko z łodzi poza strefami pokrytymi roślinnością nawodną. Strefy pokryte roślinnością to obszar Zalewu Szczecińskiego na odcinku Lubin-Karnocice, północna i zachodnia część jeziora Wicko Wielkie, zachodnia część jeziora Wicko Małe, kanał Penga, Zalew Krzecki i cieśnina pomiędzy wyspami Lądko i Wiszowa Kępa. Obowiązuje także zakaz wstępu na wyspy. Na wodach Zatoki Pomorskiej wyznaczono dwie strefy w których połów dozwolony jest z brzegu lub brodząc z wody.
Informacje dla wędkarzy
I. Łowiska
Wszystkie jeziora śródlądowe należące terytorialnie do WPN objęte są ochroną i istnieje tam całkowity zakaz wędkowania (Jeziora: Warnowskie, Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, Gardno, Turkusowe).
Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego rybołówstwo rekreacyjne dozwolone jest:
- na wodach Zatoki Pomorskiej (w wyznaczonych strefach połowu) wyłącznie z brzegu lub brodząc
- na wodach Wstecznej Delty Świny i Zalewu Szczecińskiego wyłącznie z łodzi lub innego urządzenia pływającego z wyłączeniem jeziora Wicko Małe i stref pokrytych roślinnością wynurzoną tj. obszaru Zalewu Szczecińskiego na odcinku Lubin-Karnocice, północna i zachodnia część jeziora Wicko Wielkie, kanał Penga, Zalew Krzecki i cieśnina pomiędzy wyspami Lądko i Wiszowa Kępa
 
II. Dokumenty
Warunkiem wędkowania jest:
• posiadanie aktualnego dokumentu uprawniającego do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej. Informację o uzyskaniu w/w dokumentu można uzyskać TUTAJ
• dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie obszaru do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na wodach morskich Wolińskiego Parku Narodowego

III. Cennik
Wysokość opłat za udostępnienie obszaru do rybołówstwa rekreacyjnego na wodach morskich Wolińskiego Parku Narodowego

20 zł brutto za okres jednego tygodnia;
40 zł brutto za okres jednego miesiąca;
120 zł brutto za okres do końca roku kalendarzowego
Wprowadza się 50% zniżki w opłacie dla:
a. emerytów, rencistów, studentów i uczniów.
b. mieszkańców gmin położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego (Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście).

Opłatę można dokonywać przelewem na konto Wolińskiego Parku Narodowego .

Dane do przelewu:
• nazwa odbiorcy: Woliński Park Narodowy ul. Niepodległości 3a 72-500 Międzyzdroje NIP 9860238579;
• nr rachunku bankowego odbiorcy: 11 1130 1176 0022 2122 2320 0004;
• kwotę w wysokości określającą okres ważności zezwolenia;
• dane wpłacającego;
• tytuł wpłaty: opłata tygodniowa za rybołówstwo rekreacyjne lub opłata miesięczna za rybołówstwo rekreacyjne, lub opłata do końca roku kalendarzowego za rybołówstwo rekreacyjne;
 
Tutaj mogą Państwo pobrać gotowe druki przelewów w formacie PDF :
 
Opłaty normalne:
Opłaty ulgowe:
IV. Pozostałe informacje.
Informacje dotyczące udostępniania parku dla turystyki i rekreacji można przeczytać na stronie BIP:

1. Zarządzenie w sprawie rybołóstwa rekreacyjnego na wodach morskich WPN 

 
Dodatkowe informacje: pok.22 nr telefonu 91 3280727 wew.55
 
Apel do rybaków i wędkarzy

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy