Kierownictwo Parku

 

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego mgr Wioletta Nawrocka
Telefon wewnętrzny 91 386 4954
E-mail: w.nawrocka@wolinpn.pl
Z-ca Dyrektora ds. ochrony przyrody  mgr inż. Alicja Łepek
Telefon wewnętrzny 91 386 4955
 E-mail: a.lepek@wolinpn.pl
p.o. Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych mgr inż. Arkadiusz Skrzypiec
 Telefon: 91 386 4966
E-mail: a.skrzypiec@wolinpn.pl
Główna Księgowa  mgr Danuta Kądziołka
Telefon wewnętrzny 91 386 4996
 E-mail: d.kadziolka@wolinpn.pl

Dane teleadresowe

Sekretariat 91 3864953
 
sekretariat@wolinpn.pl
Grodno 1  72-500 Międzyzdroje


Obwody ochronne

Woliński Park Narodowy
 Grodno 1 72-500 Międzyzdroje, (091) 386 4953
Obwód Ochronny Międzyzdroje leśniczy Artur Szymański. podleśniczy mgr inż.Tomasz Kapral
ul. Leśna 15, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-80-468
Obwód Ochronny Wapnica leśniczy Jan Magda, podleśniczy inż. Wanda Janek
ul. Turkusowa 60, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-134
Obwód Ochronny Warnowo leśniczy Andrzej Jabłonka, podleśniczy Łukasz Potocki
Warnowo 10, 72-518 Ładzin
(0-91) 32-64-098
Obwód Ochronny Wicko leśniczy inż. Marcin Kądziołka, p.o. leśniczy Jan Magda
ul. Podgórna 18/1, Wicko-Zalesie, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-378
Obwód Ochronny Wisełka leśniczy mgr inż. Rafał Mackiewicz
ul. Nadmorska 9, 72-514 Kołczewo
(0-91) 38-64-959
Obręb Ochronny Morski konserwator obrębu. ochr. mgr inż. Tomasz Bajor
ul. Jachtowa 1, 72-500 Wapnica

Działy merytoryczne

Dział Ochrony Przyrody
Główny specjalista ds. ochrony przyrody mgr inż. Marek Dylawerski 91 386 4965
Nadleśniczy inż. Marek Szwarc 91 386 4963
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody mgr inż. Radosław Skórkowski 91 386 4982
Konserwator Obrębu Ochronnego Morskiego mgr inż. Tomasz Bajor 91 386 4983
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody dr inż. Konrad Wrzecionkowski 91 386 4975
Dział Edukacji i Udostępniania Parku
Główny specjalista ds. edukacji i udostępniania Parku mgr Elżbieta Waliszewska-Lorent 91 386 4993
Specjalista ds. udostępniania Parku mgr Michał Szweik 91 386 4981
Edukacja Anna Mysińska 91 386 4987
Edukacja Beata Kraszczyńska 91 386 4987
Edukacja mgr inż. Bartosz Kasperkowicz 91 386 4987
Udostępniania Parku Anna Bajor 91 386 4970
Dział Finansowo-Księgowy
Księgowa mgr Katarzyna Gałwiaczek 91 386 4970
Księgowa mgr Anna Włosek 91 386 4970
Dział Administracyjno-Techniczny
 Kierownik Działu  mgr Justyna Jerzak 91 386 4962
Zespół Administracyjny
Kierownik zespołu mgr inż. Krystyna Sokołowska 91 386 4967
Sprawy administracyjne Aleksandra Molenda 91 386 4980
Sprawy administracyjne Iwona Mioduszewska 91 386 4964
Sekcja Remontowo-Inwestycyjna
Kierownik sekcji Łukasz Szumlewski 91 386 4969
Specjalista mgr inż. Bernard Zając 91 386 4972
Samodzielne stanowiska
Sprawy kadrowe i BHP mgr Ewa Lewicka

91 386 4992

Obsługa sekretariatu i kancelarii niejawnej Agnieszka Kiszkunas 91 386 4953
Informatyka mgr inż. Damian Grunwald 91 386 4991
Stan posiadania Konrad Świątek 91 386 4977
Ochrona informacji niejawnej
Pełnomocnik Dyrektora Wolińskiego
Parku Narodowego ds. Ochrony
Informacji Niejawnych    
mgr Ireneusz Domagała 91 386 4971

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    mgr Ireneusz Domagała     

    91 386 4971

Straż Parku

Straż Parku Narodowego
Komendant                                      Grzegorz Skorupski           91 386 4984
p.o. zastępcy komendanta                                      Igor Urbaniak           91 386 4984

 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 Konrad Świątek     91 386 49 77

Zamówienia Publiczne

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 mgr Piotr Ryczek       przetargi@wolinpn.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej


Oświadczenie w sprawie dostępności


Woliński Park Narodowy z siedzibą  w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wolinpn.pl.

Status pod względem zgodności


Strona internetowa www.wolinpn.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.    Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2.     Użycie tylko funkcji obsługi zdarzeń specyficznych dla urządzenia wskazującego (w tym gestu) dla funkcji
3.    Brak opisu dla nagłówków
4.    Brak etykiet opisowych
5.    Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
6.    Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
7.    Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.


Informacje dodatkowe


1.    Publikacja strony www.wolinpn.pl – 11.02.2011 r.
2.    Strona aktualizowana na bieżąco.
3.    W menu ˃ Kontakt zawarte są:
- dane teleadresowe
- informacje o dostępności architektonicznej
- deklaracja dostępności cyfrowej
4.    W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt z Radosławem Skórkowskim pracownikiem działu IT nr. telefonu 91 3280727 wew. 55 lub drogą email: r.skorkowski@wolinpn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Metoda sporządzenia deklaracji


W  Wolińskim Parku Narodowym przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.wolinpn.pl spełnia wymagania w 68%.
Woliński Park Narodowy  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.wolinpn.pl była na poziomie WCAG 2.0.
Data sporządzenia deklaracji: 19.09.2019 r.


Informacje o dostępności architektonicznej

Budynki Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego mieszczą  się w Grodnie 1 - przy drodze nr 102 pomiędzy Międzyzdrojami i Wisełką.  Na część administracyjną składają się dwa budynki:  budynek dwupiętrowy 4 kondygnacyjny i budynek jednopiętrowy 2 kondygnacyjny. Budynek dwupiętrowy stanowiący główną siedzibę Parku posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugi budynek - dwukondygnacyjny jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, osoby z działów tam urzędujących w razie potrzeby obsługują interesantów w budynku głównym. 

Możliwy jest wjazd na teren posesji w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brama z napędem elektrycznym obsługiwana przez firmę ochroniarską.

Blisko wejścia głównego do budynków  usytuowane są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane poziomo za pomocą niebieskiej "koperty" z symbolem osoby niepełnosprawnej.

Wejście do budynku głównego  posiada barierę architektoniczną w postaci 5 stopni, jednakże w celu jej likiwdacji na wyposażeniu znajduje się specjalne urządzenie służące do transportu osób na wózkach.  .

Wejście główne jest szerokie, podobnie jak wejście do pomieszczenia obsługi interesantów.

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo obsługiwane są na parterze budynku głównego, włącznie z możliwością spotkania z kierownictwem Wolińskiego Parku Narodowego.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.

 

 
projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy