Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 285/2019/Wn16/OP-RE-pn/D z dnia 06.08.2019 r. Woliński Park Narodowy zrealizował projekt pod nazwą „Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I”.

Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości do 90%.

Dofinansowanie projektu ma na celu wsparcie działań ukierunkowanych na ochronę gatunku – żubra (Bison bonasus) w formie modernizacji miejsca jego bytowania – Zagrody Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego.

W ramach tego projektu zrealizowane są poniższe zadania:

· Modernizacja ogrodzenia wewnętrznego - wybiegu dla żubrów,

· Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą główną do Zagrody Pokazowej Żubrów,

· Modernizacja zaplecza technicznego - stodoły wraz z modernizacją dróg technicznych i placu technicznego,

· Modernizacja zaplecza technicznego - sanitarnego w Zagrodzie Pokazowej Żubrów,

 

Całkowita kwota dotacji wynosi: 285 344,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 391 178,00 zł.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy