Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym.

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer  435/2011/Wn-50/OP-PO-LZ/D z dnia 05.10.2011r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt w całości realizowany jest przez NFOŚiGW.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona lasów Wolińskiego Parku Narodowego przed pożarami. Woliński PN realizuje ustawowe zadania ochrony przeciwpożarowej wykorzystując wymagane przepisami środki techniczne, które w miarę upływu czasu podlegają wymianie i modernizacji. W ramach tego projektu doposażono Woliński  PN w sprzęt służący do ochrony przeciwpożarowej lasów Wolińskiego PN o wartości 292 211,98 zł.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy