Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi - Woliński Park Narodowy Wniosek finsnsowany w 100% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2011-2013 na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 326/2011/Wn-50/OP-IN/D , realizowany jest wniosek pt.:

"Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi - Woliński Park Narodowy."

Wniosek ten ma za zadanie wyposażenie i unowocześneinie infrastruktury informatycznej zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami terenowymi i wykonywaniem zadań ochronnych/planu ochrony.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy