Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 285/2019/Wn16/OP-RE-pn/D z dnia 06.08.2019 r. Woliński Park Narodowy zrealizował projekt pod nazwą „Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I”. Dotacja w for

więcej
Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 127/2019/Wn-11/OP-WK/D z dnia 06.05.2019r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”. Dotacja w formie dofinansowania,

więcej
Pierwokup cennej przyrodniczo nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 227 w Wisełce

Działając w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 marca 2017 r. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego na

więcej
Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym.

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 435/2011/Wn-50/OP-PO-LZ/D z dnia 05.10.2011r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt w cało

więcej
"Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego"

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.050100-00-372/12-00 na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Prog

więcej
Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 540/2011/Wn-16/OP-PO-PN/D, w latach 2012-2013 realizowany jest wniosek pt.: "Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów”, który jest w 100%

więcej
Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi - Woliński Park Narodowy Wniosek finsnsowany w 100% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2011-2013 na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 326/2011/Wn-50/OP-IN/D , realizowany jest wniosek pt.:"Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi - Woliński Park Narodowy."Wnio

więcej
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy