Kolejeny etap prac przy realizacji projektu "Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są: szlak turystyczny, ścieżka edukacyjna oraz dwie tablice pamiątkowe.

W dniu 10 października 2013r. otwarto nowy szlak turystyczny relacji Kawcza Góra – BAS. Szlak ten łączy się z dotychczasowym przebiegiem szlaku czarnego i umożliwia dojście do obiektów Baterii Artylerii Stałej (w skrócie BAS). Ma on długość 1 340m. Szlak wyposażono w niezbędne urządzenia turystyczne: ławki, bariery ochronne, regulaminy, kierunkowskazy, kosze na śmieci. Zabezpieczono i zrewitalizowano obiekty militarne. Jedno ze stanowisk BAS zostało udostępnione częściowo dla turystów. Wyposażono je w bariery ochronne i stopnie ziemne- prowadzące na szczyt stanowiska, z którego roztacza się widok na Zatokę Pomorską. Dwa pozostałe stanowiska zostały, po zabezpieczeniu przed penetracją, zachowane jako potencjalne miejsce zimowania dla nietoperzy i rozrodu płazów. Ruch turystyczny odbywający się na szlaku, w minimalny sposób zagraża siedlisku buczyny. Pozwala turystom na jej podziwianie dając jednocześnie możliwość obcowania z przyrodą i historią tych terenów.

Pod koniec listopada 2013roku utworzona została ścieżka edukacyjna o długości 320 m. Ścieżka ta biegnąca wzdłuż obiektów BAS wyposażona została w 5 tablic o treściach przyrodniczych i historycznych. Przybliżają one zagadnienia związane z tym terenem.

W grudniu 2013 r. wykonane zostały dwie tablice pamiątkowe dotyczące realizowanego projektu. Zadanie to służy promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

opracował: Tomasz Kapral – tel. 91 3280727 wew. 57; t.kapral@wolinpn.pl

 

 

 

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy