Realizacja projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- restytucja grzybieńczyka wodnego

W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania ,, Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) na akwenach Zalewu Szczecińskiego i Wstecznej Delty Świny na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”.

W ramach realizacji programu dokonano pobrania materiału sadzeniowego (kłącza, rozłogi i rozety). Rozsady pobrano z starorzecza w okolicach miejscowości Gozdowice, a następnie przewieziono je w specjalnych pojemnikach na teren Wolińskiego Parku Narodowego gdzie dokonano ich wsiedlenia. Nad całością prac nadzór botaniczny sprawowała Pani dr inż. Urszula Banaś Stankiewicz.

Wsiedlenia wykonano na 9 wcześniej wybranych stanowiskach. Obecnie prowadzone są obserwacje monitoringowe adaptacji roślin na nowych stanowiskach.

Grzybieńczyk wodny

 

Opracował: Tomasz Bajor


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy