Zakończenie prac przy budowie zejścia turystycznego z Kawczej Góry na plażę. na plażę


 

Informacje dotyczące realizacji projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”
Zakończono budowę zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra –plaża.
Widoczne na zdjęciu schody prowadzące z plaży na Kawczą Górę zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mostar Sp.z o.o.” ze Stargardu Szczecińskiego.
W dniu 21.06.2013r Inwestor (Woliński Park Narodowy) wysłał dokumentację powykonawczą do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, który wydaje ostateczną decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania.

Otwarcie schodów i udostępnienie ich dla turystyki nastąpi w drugiej dekadzie lipca.
Nowe schody mają 287stopni (254 stopnie + 33 spoczniki), w tym 10 stopni i 1 spocznik są w tej chwili przykryte piaskiem. Mają one znaczenie w sytuacji jesienno-wiosennych sztormów, kiedy piasek może zostać zabrany, wówczas stopnie te zostaną odsłonięte stanowiąc trap dolny schodów.

Realizacja zadań związanych z budową szlaku turystycznego oraz zagospodarowaniem turystycznym.
Trwają prace związane z utworzeniem nowego szlaku turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. Długość szlaku będzie wynosić 1,34 km.
Mocno zaawansowane są prace dotyczące adaptacji stanowisk BAS (Baterii Artylerii Stałej) w celu ich częściowego udostępnienia.
Otwarcie nowego szlaku turystycznego o charakterze przyrodniczo-historycznym planowane jest na przełomie III i IV kwartału tego roku.

sporządził: Tomasz Kapral – tel. 91 3280727 wew. 57; t.kapral@wolinpn.pl


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy