Rozpoczęcie realizacji projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieKoszenieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Wolińskiego Parku Narodowego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie takich zadań jak:
1. ,,Umocnienie linii brzegowej na odcinku 155 mb wraz z budową przystani wodnej dla 4 jednostek pływających Wolińskiego Parku Narodowego”
2. ,,Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata ) na akwenach jezioro Wicko Wielkie i Zalew Szczeciński”
3. ,,Restytucja siedlisk przyrodniczych na wyspie Wielki Krzek”


Obecnie rozpoczęto realizacje zadań związanych z restytucją siedlisk przyrodniczych na wyspie Wielki Krzek. Trwają koszenia zimowe których celem jest skoszenie oraz zebranie i wywiezienie suchej biomasy na powierzchni 100 ha.

 Opracował: Tomasz Bajor koordynator projektu


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy