Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (zejscie turystyczne relacji Kawcza Góra - plaża oraz rewitalizacja obiektów BAS)

 
W lipcu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt.: ”Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Całkowita wartość planowanego projektu wynosi 780 000 zł, jednak zostały już przeprowadzone rozmowy negocjacyjne mające na celu zwiększenie ogólnej sumy dofinansowania o kwotę 320 123 zł.
 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.09.2010 r. zespół ekspercki grupy roboczej ds. oceny projektów CKPŚ, wydał pozytywną ocenę merytoryczną dla ww. projektu, przyznając mu sumę 73 punktów i klasyfikując tym samym na czwartej pozycji w rankingu ogólnopolskim.
Głównym zamierzeniem inwestycyjnym niniejszego projektu jest odbudowa zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra – plaża. Przypomnijmy, że inwestycja budowy schodów na zboczu klifowym Wolińskiego Parku Narodowego miała już miejsce latach siedemdziesiątych, jednak na skutek istotnego zniszczenia schodów przez sztormy, ich znacznego wyeksploatowania oraz braku środków pieniężnych na kompleksowy remont, w 1997 roku zdecydowano o rozbiórce schodów. Przez ponad 20 lata swojego użytkowania, zejście cieszyło się bardzo dużą popularnością zarówno wśród turystów jak i społeczności lokalnej. Przyczyniło się wówczas również do znaczącego rozładowania ruchu turystycznego w rejonie punktu widokowego Kawcza Góra, ograniczając jednocześnie tzw. „dziką” penetrację stoku klifowego, a tym samym niszczenie najcenniejszych gatunków tego bardzo istotnego siedliska przyrodniczego Parku.

Obecnie na podstawie wykonanego na zlecenie Wolińskiego Parku Narodowego projektu budowlanego, lokalizacja, przebieg oraz założenia technologiczne nowych schodów są już dokładnie sprecyzowane. Planowana konstrukcja schodów oparta będzie na czternastu odpowiedniej długości podzespołach metalowych, które zostaną scalone w całość za pomocą specjalistycznego typu połączeń stalowych. Poręcze oraz stopnie schodów zostaną wykonane z drewna, które dodatkowo pokryte będą nakładkami antypoślizgowymi. Nowa planowana forma zejścia w dolnej swojej części posiadać będzie również rozbieralne elementy dające możliwość ich ewentualnego częściowego demontażu w okresie wiosenno-jesiennych sztormów. Po przeprowadzeniu aktualnych badań geotechnicznych podłoża została także określona optymalna metoda mocowania całości konstrukcji do stoku klifu. Posadowienie konstrukcji odbywać się będzie na palach punktowych tzw. mikropalach, których ilość i rozmieszczenie w terenie zostanie precyzyjnie określone na podstawie założeń technologicznych kolejnego projektu budowlanego. Łączna długość nowego zejścia turystycznego Kawcza Góra wynosić będzie 128.5 mb, przy czym bardzo interesujący wydaje się fakt, iż na jego trasie zaplanowane zostały dwie platformy widokowe.
 
Dopełnieniem całości projektu będzie również przedłużenie przebiegu czarnego szlaku turystycznego, doposażenie go w urządzenia zagospodarowania turystycznego oraz budowa nowego ogrodzenia. Głównym celem zmiany trasy szlaku jest chęć udostępnienia turystom obiektów militarnych Baterii Artylerii Stałej (BAS) oraz przygotowanie opisywanego terenu do realizacji podstawowych założeń programowych syntetycznej koncepcji zagospodarowania turystycznego tej części Parku.
W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku planuje się również stworzenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo – historycznym. Powstanie ścieżki o tym charakterze posiadać będzie istotne znaczenie wychowawcze, wzbogaci bowiem wiedzę turystów oraz społeczności lokalnej na temat wartości przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego oraz dziedzictwa historycznego naszego regionu.
Dodatkowo mając na uwadze dalsze uatrakcyjnienie przebiegu trasy szlaku, planuje się częściową rewitalizację obiektów BAS. Obiekty te zostaną uporządkowane, zabezpieczone przed nielegalną penetracją osób trzecich, doposażone w bariery ochronne oraz częściowo zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. W niedalekiej przyszłości planuje się ponadto wypożyczenie od odpowiednich instytucji działa artyleryjskiego, bliźniaczego do dział zdemontowanych z tych stanowisk pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Woliński Park Narodowy zamierza ponadto przeznaczyć jedną z budowli BAS dla potrzeb kompleksowego udostępniania turystycznego.

Realizacja niniejszego projektu w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Parku i jego okolic. Wykorzystanie obecnych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obiektów o charakterze militarnym, przyczyni się również do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz podniesienia świadomości turystów zarówno w stosunku do dziedzictwa przyrodniczego, jak i historycznego miasta i gminy Międzyzdroje.
Logo

 

Aleksandra Kudej
Autor i koordynator projektu
ze strony Wolińskiego Parku Narodowego

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy