Zwierzęta z Zagrody Pokazowej Żubrów


Dzki - Sus scrofa

Jeleń - Cervus elaphus

Sarna
Capreolus capreolus

 

Księga imion zwierząt z naszej zagrody

DZIKI   BIELIKI
Płeć Imię   Płeć Imię
Locha Zośka   Samica Danusia
      Samiec Jurand
         
SARNY   JELENIE
Płeć Imię   Płeć Imię
Koza Jadzia   Łania Maja
      Byk Filipprojekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy