Żubroń

Żubroń to hybryda żubra i bydła domowego. W latach 1958-1976 były prowadzone w Białowieży doświadczenia nad krzyżowaniem żubrów z bydłem domowym rasy polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej przez Zakład Badania Ssaków PAN. W Białowieży uzyskano 71 mieszańców. Tutaj urodził się pierwszy na świecie hybryd urodzony przez żubrzycę po buhaju domowym. Powstałe mieszańce nie posiadały nawet nazwy. Dopiero w plebiscycie ogłoszonym przez tygodnik "Przekrój", spośród wielu propozycji, wybrano ładnie brzmiącą nazwę żubroń. Celem eksperymentu była próba uzyskania potomstwa przy kojarzeniu zwierząt należących do odległych gatunków, poznanie mechanizmów dziedziczenia, określenie płodności, a także ocena ich rozwoju. Badano również ich praktyczne zastosowanie, jako źródła mięsa o specyficznym smaku. Planowano także hodowlę tych zwierząt na nieużytkach, bez potrzeby budowy pomieszczeń gospodarczych. W gospodarstwach rolnych województwa poznańskiego próbowano nawet prowadzić hodowlę tych zwierząt na większą skalę, lecz wyniki ekonomiczne nie były zadowalające. Obecnie w Polsce nie hoduje się żubroni.

Żubronie pierwszego pokolenia cechują się podwyższoną żywotnością zwaną też heterozją. W wyniku tego przewyższają one ciężarem i rozmiarami ciała formy rodzicielskie, zarówno przy urodzeniu jak i w wieku dorosłym. Maksymalny ciężar byka żubronia wynosił 1200 kg, a krowy 810 kg. Samce były niepłodne, a samice płodne.


na podstawie:
"Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego" Zbigniew Krasiński; 1999 zebrał R. Wardziukiewicz


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy