Księga Rodowodowa Żubrów

Rejestr żubrów, które ocalały na świecie po I wojnie światowej, w postaci pierwszego numeru Księgi Rodowodowej Żubrów został wydany w Niemczech w 1932 roku jako oficjalne wydawnictwo Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Towarzystwo to, utworzone w 1923 roku, koordynowało m

więcej
Żubroń

Żubroń to hybryda żubra i bydła domowego. W latach 1958-1976 były prowadzone w Białowieży doświadczenia nad krzyżowaniem żubrów z bydłem domowym rasy polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej przez Zakład Badania Ssaków PAN. W Białowieży uzyskano 71 mieszańców. Tutaj urodził si

więcej
Rodzaj Bison - systematyka i opis

Rodzaj Bison Do rodzaju Bison należą duże, masywne zwierzęta, niegdyś zasiedlające dwa kontynenty: Europę i Amerykę Północną. Rodzaj ten jest reprezentowany obecnie przez dwa gatunki - europejskiego żubra Bison bonasus i północnoamerykańskiego bizona Bison bison. W obrębie obu g

więcej
Zagłada i restytucja żubra

ZAGŁADA ŻUBRÓW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Żubry nizinne najdłużej przetrwały w Puszczy Białowieskiej. Przed I wojną światową Puszczę Białowieską zamieszkiwało 727 żubrów. W czasie wojny liczebność ich gwałtownie malała. Mało płochliwe żubry pierwsze padały łupem oddziałów wojskowyc

więcej
Ochrona prawna żubra

ŻUBR PRAWEM CHRONIONY Akcja ratowania żubra jest przykładem jednego z niewielu skutecznych działań zachowania ginącego gatunku. Cała światowa populacja żubrów wywodzi się zaledwie od 12 osobników, a stado białowieskie tylko od 3 sztuk. Liczby te uzmysławiają nam, że gatunek ten

więcej
Życie żubrów w naturze

W rocznym cyklu życia żubrów w puszczy Białowieskiej wyróżniamy dwa odmienne okresy. Pierwszy - to okres zimowej koncentracji, trwający przez całą zimę. Drugi - to okres swobodnych wędrówek w sezonie bez pokrywy śnieżnej, który pokrywa się w dużej części z sezonem wegetacyjnym ro

więcej
Zwyczaje pokarmowe

Żubry jako przeżuwacze są przystosowane do korzystania z różnorodnego pokarmu roślinnego. W przedżołądkach, a szczególnie w potężnym żwaczu, którego pojemność u dorosłych żubrów przekracza 100 l, procesy fermentacyjne odbywają się bez przerwy, dlatego niezbędne jest ciągłe uz

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy