Obwód Ochronny Wisełka

Ogólne informacje na temat O.O. Wisełka

Obwód ochronny Wisełka położony jest w północno-wschodniej części Wolińskiego Parku Narodowego. Powierzchnia całego obwodu wynosi 1122,95 ha z tego lasy stanowią 1056,95 ha. Obwód Wisełka jest więc największym obwodem ochronnym Wolińskiego Parku Narodowego. Pod względem geomorfologicznym obwód stanowi pas wybrzeża klifowego z przyległą strefą moreny czołowej. Obwód graniczy z wodami Morza Bałtyckiego, w części zachodniej zaś znajduje się Jezioro Gardno, usytuowane na terenie zamkniętego ośrodka wypoczynkowego GRODNO I.

Klimat kształtowany jest pod silnym wpływem Morza Bałtyckiego, notuje się względnie małe roczne amplitudy temperatury, częste zachmurzenie warstwowe - szczególnie jesienią i zimą, oraz późne, dość krótkie i niezbyt ciepłe sezony letnie. W ostatnich kilku latach notuje się jednak sporo odstępstw od wymienionych reguł.

Poniżej, zamieszczono wykresy, za pomocą których, mogą Państwo zorientować się, jak wygląda struktura naszego obwodu, pod względem powierzchni, składu gatunkowego, wieku i typów siedlisk leśnych.

Atrakcje turystyczne Obwodu Wisełka

1. Latarnia morska 'Kikut"

2. Plaża nadmorska

3. Szlaki turystyczne
Przez Obwód Ochronny Wisełka, przebiega szlak turystyczny:

 1. CZERWONY - brzegiem morza, od strony Międzyzdrojów skręcając w prawo lasem możemy dojść do miejscowości Wisełka lub "odbić" w lewo podziwiając nadmorskie lasy i bory dojść do latarni morskiej "Kikut". Dalej trasa szlaku prowadzi wzdłuż obszaru ochrony ścisłej im. doc. S. Jarosza. Obszar ten został wyznaczony w celu ochrony buczyny nadmorskiej. Dalej szlak czerwony opuszcza teren WPN i prowadzi do miejscowości Międzywodzie.

Na terenie O.O. Wisełka nie zabłądzą Państwo, gdyż wszystkie szlaki są dobrze oznakowane.
Dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania miejsc postojowych oraz atrakcyjnych turystycznie, wyposażono je w niezbędne urządzenia turystyczne takie jak: plansze informacyjne, mapy turystyczne, tablice informacyjne, wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły, oraz bramy wjazdowe zawierające odpowiednią informację turystyczną.

Obsadę leśnictwa stanowią:

 1. Leśniczy - Rafał Mackiewicz

Zadania ochronne czyli na czym polega nasza praca?

Naszym nadrzędnym celem, realizowanym poprzez szereg różnorodnych prac, jest zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów obwodu, stopniowa naturalizacja obszarów zniekształconych, obsługa ruchu turystycznego. Należy pamiętać, iż wszystkie zabiegi wykonywane w Parku Narodowym, wynikają z potrzeb przyrodniczych, a nie gospodarczych. Realizujemy to poprzez:

1. Hodowla lasu

Zadania hodowlane obejmują szereg czynności polegających przede wszystkim na wspomaganiu naturalnego odnawiania się drzewostanów, poprzez tzw. poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Polega to na tym, iż staramy się uzupełniać sadzonkami wyhodowanymi na szkółce leśnej, niektóre luki - jakie powstały w miejscach gdzie drzewostan nie w pełni odnowił się naturalnie, czyli tam gdzie naturalna siewka powstała z nasiona nie wykiełkowała bądź obumarła. Nazwa zabiegu zależy od wieku w jakim się sadzonki wprowadza-najwcześniej są poprawki, później uzupełnienia, a najpóźniej, kiedy drzewostan jest już młodnikiem-dolesienia.

Oprócz tych czynności, wykonuje się także zabiegi hodowlane zwane czyszczeniami wczesnymi i późnymi. Zabiegi te wykonujemy na powierzchniach o zniekształconym składzie gatunkowym. Czynności te mają za zdanie usuwanie z drzewostanu w fazie młodnika, tych drzewek, które zostały ukształtowane źle, są krzywe, albo wykształcają grube i długie gałęzie ograniczające przestrzeń do życia innym drzewkom oraz usuwanie nadmiaru drzewek w celu rozluźnienia zwarcia. Nie warto jednak martwić się o los tych drzewek, gdyż przestrzeń jaka powstanie w wyniku ich wycięcia natychmiast zostanie wykorzystana przez te drzewka jakie pozostają. Czyszczenia przeprowadza się w różnym wieku drzewek w młodniku stąd nazwa wczesne i późne.

Kolejnym etapem pielęgnacji drzewostanu są cięcia przebudowy zabiegi zwane również trzebieżami. Podczas tych zabiegów usuwamy "niepożądane" drzewa, jednak teraz kierujemy się tzw. selekcją pozytywną czyli dajemy możliwość rozwoju tym gatunkom drzew, które są pożądane na danym siedlisku i najlepiej rokują na przyszłość. Stopniowo zmniejszamy udział gatunków obcych i negatywnie wpływających na siedlisko, umożliwiając dynamiczny i prawidłowy rozwój zbiorowisk.

Do innych czynności z dziedziny hodowli lasu należy także zbiór nasion drzew, z których później na szkółce hodowane są sadzonki do poprawek, uzupełnień i zalesień. Pozyskiwanie nasion z drzewostanów naszego obwodu gwarantuje, iż sadzonki jaki otrzymamy są potomstwem "naszych" drzew, a więc są przystosowane do lokalnych warunków i urosną zdrowe tak jak ich "rodzice."

2. Ochrona lasu

Do typowych zadań zakresu ochrony lasu w O.O. Wisełka należy min. kontrola stanu sanitarnego drzewostanów. Oznacza to w praktyce:

 1. wykładanie pułapek feromonowych (substancje zapachowe naśladujące zapach samicy w czasie rujki), dzięki którym możemy zorientować się jaka jest liczebność szkodnika, na podstawie której możemy określić zagrożenie masowym pojawem owadów,
 2. inwentaryzacja występowania posuszu
 3. kontrola występowania "szkodników" wtórnych i pierwotnych
 4. kontrola wpływu zwierząt na las (jeleniowate, dzik, zając)

Prowadzimy także szereg zabiegów ochronnych, mających zminimalizować szkody, jaki w uprawach i młodnikach czyni zwierzyna - szczególnie chodzi o jeleniowate.
Kolejnymi zadaniami z jakimi musimy się zmierzyć jest szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody. Obejmuje to szereg czynności wykonywanych zarówno w ekosystemach leśnych jak i nieleśnych.

Przykładem może być ochrona pożytecznej fauny, tak by znajdowała ona w naszym obwodzie spokój, właściwe warunki do życia i rozmnażania. Przykładem jest pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych oraz tzw. "posuszu jałowego". Obejmuje to przede wszystkim ptaki, pożyteczne owady, gady, płazy i ssaki. Ochronie podlega także flora.

3. Turystyka

Zadania wynikające z tego działu, są związane z takim przygotowaniem naszego Obwodu, abyśmy mogli przyjąć Państwa - naszych gości w sposób godny i bezpieczny. Nasze działania obejmują przygotowanie całej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie obwodu, a więc:

 • szlaków turystycznych
 • ścieżek dojściowych i spacerowych
 • konserwacji i wymiany takich urządzeń jak stoły, wiaty, tablice, plansze, kosze na śmieci,

4. Monitoring

Do zadań związanych z monitoringiem zaliczyć można:

 • automatyczna stacja meteorologiczna - na terenie ośrodka wypoczynkowego Grodno I
 • tygodniowe i miesięczne odczyty poziomu wód powierzchniowych (w jednym punkcie)
 • miesięczne odczyty poziomu wód gruntowych (w trzech punktach)
 • całoroczne obserwacje fenologi fauny i flory
 • inwentaryzacje mrowisk

 Fauna i flora

Na terenie O.O.Wisełka spotkać można wiele ciekawych okazów florystycznych. Wystarczy wymienić tutaj choćby kilka gatunków objętych ochroną ścisłą, takich jak np: Buławik czerwony, Mikołajek nadmorski, Wiciokrzew pomorski, Widłaki goździsty i jałowcowaty, Podkolan biały czy Sasanka łąkowa. Wiele roślin objętych jest ochroną częściową jak choćby: Turzyca piaskowa, Konwalia majowa, Paprotka zwyczajna, Pierwiosnek lekarski.
Świat fauny, reprezentują gatunki typowe dla całego Wolińskiego Parku Narodowego.

Dane teleadresowe:

Obwód Ochronny Wisełka
ul. Nadmorska 9
72-513 Wisełka

Tel:32-65-090

Szanowni Państwo,

zapraszając serdecznie do zwiedzania atrakcji turystycznych naszego obwodu, apelujemy jednocześnie o przestrzeganie Regulaminu Wolińskiego Parku Narodowego, z którym możecie Państwo zapoznać się korzystając z licznych tablic informacyjnych.
Zechciejcie Państwo docenić nasz trud i poniesione koszty, jakich wymaga utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych.

W zamian jeżeli w czasie Państwa wędrówek po szlakach O.O. Wisełka spotkają Państwo ludzi w mundurach leśnych, z całą pewnością mogą Państwo liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Opracowanie: Rafał Mackiewicz, leśniczy O.O. Wisełka

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy