Obwód Ochronny Wicko

Ogólne informacje na temat O.O. Wicko

Obwód Ochronny Wicko zajmuje powierzchnię 984 ha. Położony jest w środkowej części Wolińskiego Parku Narodowego na wolińskiej morenie czołowej o urozmaiconej rzeźbie terenu. Wzniesienia dochodzą do 90 m n.p.m. Pagórki oddzielone są często bezodpływowymi zagłębieniami typu wytopiskowego. Dawne klify, obecnie pokryte roślinnością występują na zachodniej części moreny i ciągną się wzdłuż drogi publicznej od Międzyzdrojów po Dolinę Trzciągowską. Morenę porasta starodrzew o średnim wieku 107 lat. W składzie gatunkowym dominuje sosna, buk i dąb. Spośród flory do osobliwości Obwodu Ochronnego należą: smółka pospolita, stokłosa gałęzista i pajęcznica liliowata. Spośród fauny na uwagę zasługują: pachnica dębowa, traszka zwyczajna, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, bielik, borsuk, kuna leśna. W lasach Obwodu Ochronnego w okresie zimowym mają swoją ostoję jelenie i dziki.

Poniżej, zamieszczono wykresy, za pomocą których mogą Państwo zorientować się, jak wygląda struktura naszego obwodu, pod względem powierzchni, składu gatunkowego, wieku i typów siedlisk leśnych.

W Obwodzie Ochronnym Wicko dominuje Las mieszany świeży, najczęściej występującym gatunkiem jest sosna i buk, a większość drzew znajduje się w V i starszych klasach wieku. Przewidywany rozmiar cięć w latach 1998-2017 wynosi: dla cięć ochronnych 29 024 m3, dla cięć przebudowy (Rb IV) 401 m3.

Atrakcje turystyczne Obwodu Wicko

Do ciekawostek turystycznych o znaczeniu historycznym należy zaliczyć ułożone na stromym stoku wzniesienia, przy drodze pomiędzy Zalesiem, a Wickiem, pozostałości po hitlerowskich działach dalekonośnych V-3.

Szlaki turystyczne
Przez Obwód Ochronny Wicko, przebiega 1 szlak turystyczny:

  1. NIEBIESKI - biegnący od strony Międzyzdrojów w kierunku Karnocic przez malownicze tereny i piękne drzewostany. Wędrując tym szlakiem można również obejrzeć pozostałości po dwóch kopalniach ropy naftowej.

Na terenie O.O. Wicko nie zabłądzą Państwo, gdyż szlak jest dobrze oznakowany.
Dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyposażono je w niezbędne urządzenia turystyczne takie jak: plansze informacyjne, mapy turystyczne, tablice informacyjne, zawierające odpowiednią informację turystyczną.

Zadania ochronne czyli na czym polega nasza praca?

Naszym nadrzędnym celem, realizowanym poprzez szereg różnorodnych prac, jest zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów obwodu, stopniowa naturalizacja obszarów zniekształconych i obsługa ruchu turystycznego. Należy pamiętać, iż wszystkie zabiegi wykonywane w Parku Narodowym, wynikają z potrzeb przyrodniczych, a nie gospodarczych. Realizujemy to poprzez:

1. Hodowla lasu

PajęcznicaZadania hodowlane obejmują szereg czynności polegających przede wszystkim na wspomaganiu naturalnego odnawiania się drzewostanów, poprzez tzw. poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Polega to na tym, iż staramy się uzupełniać sadzonkami wyhodowanymi na szkółce leśnej niektóre luki, jakie powstały w miejscach gdzie drzewostan nie w pełni odnowił się naturalnie, czyli tam gdzie naturalna siewka powstała z nasiona nie wykiełkowała bądź obumarła. Nazwa zabiegu zależy od wieku w jakim się sadzonki wprowadza - najwcześniej są poprawki, później uzupełnienia, a najpóźniej, kiedy drzewostan jest już młodnikiem-dolesienia.
Oprócz tych czynności, wykonuje się także zabiegi hodowlane zwane czyszczeniami wczesnymi i późnymi. Czynności te mają za zdanie usuwanie z drzewostanu w fazie młodnika, tych drzewek, które zostały ukształtowane źle, są krzywe, albo wykształcają grube i długie gałęzie ograniczające przestrzeń do życia innym drzewkom. Nie warto jednak martwić się o los tych drzewek, gdyż przestrzeń, jaka powstanie w wyniku ich wycięcia, natychmiast zostanie wykorzystana przez drzewka, które pozostają. Czyszczenia przeprowadza się w różnym wieku drzewek w młodniku stąd nazwa wczesne i późne.
Kolejnym etapem pielęgnacji drzewostanu są cięcia przebudowy - zabiegi zwane również trzebieżami. Podczas tych zabiegów usuwamy "niechciane" drzewa, jednak teraz kierujemy się tzw. selekcją pozytywną czyli dajemy możliwość rozwoju tym gatunkom drzew, które są pożądane na danym siedlisku i najlepiej rokują na przyszłość. Stopniowo zmniejszamy udział gatunków obcych i negatywnie wpływających na siedlisko, umożliwiając dynamiczny i prawidłowy rozwój zbiorowisk.
Do innych czynności z dziedziny hodowli lasu należy także zbiór nasion drzew, z których później na szkółce hodowane są sadzonki do poprawek, uzupełnień i zalesień. Pozyskiwanie nasion z drzewostanów naszego obwodu gwarantuje, iż sadzonki jaki otrzymamy są potomstwem "naszych" drzew, a więc są przystosowane do lokalnych warunków i urosną zdrowe tak jak ich "rodzice."

2. Ochrona lasu

Do typowych zadań zakresu ochrony lasu w O.O. Wicko należy min. ochrona pożytecznej fauny, tak by znajdowała ona w naszych drzewostanach spokój, właściwe warunki do życia i rozmnażania. Obejmuje to przede wszystkim ptaki, pożyteczne owady, gady, płazy i ssaki.
Kolejnym naszym zadaniem jest kontrola stanu sanitarnego drzewostanów i występowania szkodników wtórnych. Oznacza to w praktyce wykładanie drzew pułapkowych i innych pułapek, dzięki którym możemy zorientować się jaka jest liczebność szkodnika i w razie potrzeby prognozować masowe pojawy groźnych szkodników i w porę im przeciwdziałać.
Kontrola występowania owadów dotyczy nie tylko szkodników wtórnych ale także pierwotnych i to zarówno w drzewostanach iglastych jak i liściastych.
Prowadzimy także szereg zabiegów ochronnych, mających zminimalizować szkody, jaki w uprawach i młodnikach czyni zwierzyna - szczególnie chodzi o jeleniowate.

3. Turystyka

Zadania wynikające z tego działu, sa związane z takim przygotowaniem naszego Obwodu, abyśmy mogli przyjąć Państwa - nszych gości w sposób godny i bezpieczny. Nasze działania obejmują przygotowanie całej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie obwodu, a więc:

  • szlaków turystycznych
  • ścieżek dojściowych i spacerowych
  • konserwacji i wymiany takich urządzeń jak: tablice, plansze, kosze na śmieci.

Obsadę leśnictwa stanowią:

  1. Leśniczy - Mateusz Walczak
  2. Podleśniczy - Wanda Janek

Dane teleadresowe:

Obwód Ochronny Wicko
ul. Podgórna 8
72-500 Międzyzdroje

Tel: 091 328-43-78

Szanowni Państwo,

zapraszając serdecznie do zwiedzania atrakcji turystycznych naszego obwodu, apelujemy jednocześnie o przestrzeganie Regulaminu Wolińskiego Parku Narodowego, z którym możecie Państwo zapoznać się korzystając z licznych tablic informacyjnych.
Zechciejcie Państwo docenić nasz trud i poniesione koszty, jakich wymaga utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń turystycznych.
W zamian jeżeli w czasie Państwa wędrówek po szlakach O.O. Wicko spotkają Państwo ludzi w mundurach leśnych, z całą pewnością mogą Państwo liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Opracowanie: Tomasz Kapral, podleśniczy O.O. Wicko

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy