Zbiory Biblioteki

Biblioteka WPN posiada zbiory gromadzone od wielu lat. Znajdują się tu stare niemieckie opracowania i podręczniki, polskie książki uważane dziś za „białe kruki”, anglojęzyczne dokumenty i materiały związane z ochroną środowiska i realizacją odpowiednich konwencji, pozycje dotyczące historii ochrony przyrody oraz historii leśnictwa, monografie leśne, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, przepiękne albumy zawierające zdjęcia i informacje z najciekawszych zakątków świata. Szeroko rozbudowany jest dział związany z Pomorzem Zachodnim, w tym wyspą Wolin i Wolińskim Parkiem Narodowym. Nie sposób wskazać wszystkich wydawnictw godnych polecenia. Z zasobów Biblioteki mogą korzystać zarówno osoby zainteresowane daną tematyką w celach osobistych, jak i zamierzające napisać pracę magisterską lub dyplomową. Zbiory udostępniane są także uczniom miejscowych szkół: podstawowej i gimnazjum, szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody i polskich parków narodowych. W Bibliotece dostępne są bowiem szczegółowe informacje na temat wszystkich parków narodowych w Polsce.


 Biblioteczne zbiory zostały podzielone na następujące działy:

 • albumy,
 • biologia,
 • botanika,
 • ekologia,
 • fotografia,
 • geodezja,
 • geografia,
 • geologia,
 • gleboznawstwo,
 • hydrologia,
 • leśnictwo,
 • łowiectwo,
 • morze,
 • muzealnictwo,
 • nauka,
 • ochrona środowiska,
 • paleontologia,
 • parki narodowe i rezerwaty przyrody,
 • Pomorze Zachodnie,
 • prawo,
 • rolnictwo,
 • turystyka,
 • zoologia.

W Bibliotece WPN dostępny jest katalog zbiorów w ujęciu alfabetycznym i tematycznym.


 Gromadzone są wydawnictwa ciągłe o tematyce ekologicznej, leśnej i związanej z ochroną przyrody:

 • "Parki narodowe i rezerwaty przyrody",
 • "Chrońmy przyrodę ojczystą",
 • "Leśne prace badawcze",
 • "Wiadomości ekologiczne".


W drodze prenumeraty Biblioteka otrzymuje czasopisma:

 • "Aura" miesięcznik,
 • "Biologia w szkole" dwumiesięcznik,
 • "Brać Łowiecka" miesięcznik,
 • "Dzikie Życie" miesięcznik,
 • "Focus" miesięcznik,
 • "Jantarowe Szlaki" kwartalnik,
 • "Las polski" dwutygodnik,
 • "National Geographic" miesięcznik,
 • „Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” kwartalnik,
 • "Parki Narodowe" kwartalnik,
 • "Przegląd Leśniczy” miesięcznik,
 • "Przyroda Polska" miesięcznik,
 • "Ptaki Polski" kwartalnik,
 • "Puszcza Kampinoska" kwartalnik,
 • "Wigry" kwartalnik,
 • "Wszechświat" miesięcznik,
 • "Zielone brygady" miesięcznik.

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy