Atlas roślin

MINI ATLAS FLORY WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
czyli charakterystyka szczegółowa gatunków chronionych i zagrożonych.

* Kategorie z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin /pod red. Róży Kaźmierczakowej i Kazimierza Zarzyckiego, Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków 2001/ Ex- całkowicie wymarłe, CR- gatunki krytycznie zagrożone , EN- zagrożone, VU- narażone, LR- niższego ryzyka (nt.-słabo zagrożone, lc bliskie zagrożenia), DD- stopień zagrożenia trudny do określenia z powodu niedostatecznych danych, 0- nie zagrożone. Wykaz gatunków obejmuje taksony stwierdzone na terenie Parku po 1976r. , natomiast pominięto w nim te gatunki, które były notowane w XIX w. (Lucas, 1860. Flora der Insel Wollin )., lecz zanikły w ciągu pierwszej połowy XX w. Część taksonów zanikło na terenie WPN w ostatnich 20 latach i oznaczono je symbolem Ex.

** Za stanowisko przyjęto umownie 1 oddział leśny, a w przypadku przybrzeżnego pasa koło Świętouścia 1 km wybrzeża. Na terenie wstecznej delty Świny stanowisko to 1 wyspa, natomiast teren na Przytorze podzielono na 2 stanowiska - Drożkowe Łąki i Binduga (granica to przedłużenie linii oddziałowej 222 i 221 Nadleśnictwa Międzyzdroje).


Lista gatunków chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

Gatunki o nazwach polskich w kolorze zielonym posiadają opis - wystarczy kliknąć

Lista chronionych roślin naczyniowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego:

Lp. Nazwa gatunku Kategorie z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin* Kategoria zagrożenia na terenie WPN Zasoby na stanowisku Liczba stanowisk**
CAŁKOWICIE CHRONIONE
1. Anthericum liliago L.
Pajęcznica liliowata
VU EN <100/ 100-1000 3
2. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Buławnik wielkokwiatowy
0 VU <100 2
3. Cephalanthera rubra (L.) Rich. Buławnik czerwony 0 EN <100  
4. Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton
Pomocnik baldaszkowy
0 VU <100  
5. Cladium mariscus(L.) Pohl
Kłoć wiechowata
0 VU >1000 2
6. Corallorhiza trifida Châtel
Żłobik koralowy
0 VU <100  
7. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata
Kukułka krwista, podgatunek typowy
0 VU <100/ 100-1000  
8. D. maculata Soó (L.)
Kukułka plamista
0 VU <100/ 100-1000 2
9. D. majalis (L.) (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.
Kukułka szerokolistna
0 VU <100/ 100-1000  
10. Dianthus arenarius L.
Goździk piaskowy
0 Ex -  
11. Diphasiastrum complanatum L.
Widlicz spłaszczony
0 CR <100 1
12. Drosera rotundifolia L.
Rosiczka okrągłolistna
0 CR 10-1000 1
13. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Kruszczyk rdzawoczerwony
0 LR1c 100-1000/ >1000  
14. E. helleborine (L.) Crantz
Kruszczyk szerokolistny
0 LRnt 100-1000  
15. E. palustris (L.) Crantz
Kruszczyk błotny
0 En <100 1
16. Erica tetralix L.
Wrzosiec bagienny
0 Ex -  
17. Eryngium maritimum L.
Mikołałajek nadmorski
0 VU <100  
18. Galanthus nivalis L.
Śnieżyczka przebiśnieg
0 CR <100 1
19. Glaux maritima L.
Mlecznik nadmorski
0 VR <1000 5
20. Goodyera repens (L.) R.Br.
Tajęża jednostronna
0 VR 10-1000  
21. Hedera helix L.
Bluszcz pospolity
0 0 100-1000/ >1000  
22. Hepatica nobilis Schreb.
Przylaszczka pospolita
0 LR1c <100  
23. Hippophaë rhamnoides L.
Rokitnik zwyczajny
0 0 >1000  
24. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Widłak wroniec
0 EN <100  
25. Linnaea borealis L.
Zimoziół północny
0 LR1c >1000  
26. Listera ovata (L.) R.Br.
Listera jajowata
0 VU <100  
27. Lonicera
periclymenum

Wiciokrzew pomorski
0 0 >1000  
28. Lycopodium
annotinum L.

Widłak jałowcowaty
0 LRnt 100-1000  
29. L. clavatum L.
Widłak goździsty
0 EN 100-1000 3
30. Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Wyblin jednolistny
LR Ex    
31. Myrica gale L.
Woskownica europejska
0 LRcd >1000 1
32. Neottia nidus-avis (L.) Rich
Gnieźnik leśny
0 VU 100/ 100-1000  
33. Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.
Grążel żółty
0 VU 100-1000  
34. Nuphar pumila (Timm) DC.
Grążel drobny
VU Ex -  
35. Nymphaea alba (L.)
Grzybienie białe
0 VU 100-1000  
36. Nymphaea candida (C.) Presl.
Grzybienie północne
VU EN <100 1
37. Nymphoides peltata (S. G. Gmel) Kuntze
Grzybieńczyk wodny
VU Ex -  
38. Ophioglossum vulgatum L.
Nasięźrzał pospolity
0 EN 100-1000 3
39. Ornithogalum umbellatum (L.)
Śniedek baldaszkowaty
       
40. Osmunda regalis (L.)
Długosz królewski
VU LRcd <100 2
41. Plantago maritima L.
Babka nadmorska
VU VU 100-1000/>1000 3
42. Polypodium vulgare (L.)
Paprotka zwyczajna
0 0 >1000  
43. Platanthera bifolia (L.) Rich.
Podkolan biały
0 VU <100  
44. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Podkolan zielonawy
0 Ex -  
45. Polemonium coeruleum (L.)
Wielosił błękitny
VU Ex -  
46. Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Sasanka łąkowa
0 VU 100-1000/>1000  
47. Sorbus intermedia Pers.
Jarząb szwedzki
EN CR <100  
48. Sorbus torminalis (L.) Crantz
Jarząb brekinia
0 Ex -  
49. Taxus baccata L.
Cis pospolity
VU LRcd <100 2
50. Vinca minor (L.)
Barwinek pospolity
0 VU >1000  

** podana dla roślin o najwyższym stopniu zagrożenia

Lista częściowo chronionych roślin naczyniowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego:

 1. Turzyca piaskowa Carex arenaria (L.)
 2. Centuria pospolita Centuarium erythrea Rafn
 3. Konwalia majowa Convallaria majalis (L.)
 4. Naparstnica purpurowa Digitalis purpurea (L.)
 5. Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum (L.)
 6. Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill.
 7. Przytulia wonna Galium odoratum (L.) Scop.
 8. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) Moench
 9. Turówka wonna Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.
 10. Bagno zwyczajne Ledum palustre (L.)
 11. Wilżyna ciernista Ononis spinosa (L.)
 12. Bobrek trójlistkowy Menyantes trifoliata (L.)
 13. Pierwiosnek lekarski Primula veris (L.)
 14. Porzeczka czarna Ribes nigrum (L.)
 15. Kalina koralowa Viburnum opulus (L.)

Ponizej moga Państwo pobrać listę gatunków uznanych za "Godne lokalnej ochrony na terenie WPN" w formacie MS Word lub w formie spakowanej ZIP.

Lista gatunków Ms Word       Lista gatunków ZIP

Tekst:
mgr Iwona Kamińska
adiunkt ds. ochrony flory i ekosystemów nieleśnych


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy