Porosty

Porosty (lichenoflora) na terenie wyspy Wolin były przedmiotem badań w latach 1957-1959. Materiały zbierano w lasach, na przydrożnych drzewach, na ściętych pniach, na ziemi, przydrożach, w zagajnikach i młodniakach sosnowych, na wrzosowiskach, porębach, wydmach, klifach, wąwozach, torfowiskach i łąkach, głazach oraz na murkach, słupach, płytach i nagrobkach. W trakcie badań okazało się, że lichenoflora wyspy jest również reprezentatywna dla całego Parku. Ze znalezionych na wyspie 162 gatunków, na terenie Parku nie znaleziono tylko 15. Zaś 46 ze 162 gatunków zanotowano tylko na terenie Parku. Należą tu głównie epifity. Wśród nich na uwagę zasługują szczególnie drobne gatunki z rodziny Caliciacae występujące w szczelinach zabytkowych drzew, głównie dębów i buków.

Lasy bukowe Wolina charakteryzują się występowaniem gatunków takich jak:

 1. Graphis scripta
 2. Pyrenula nitida
 3. Bacidia rosella
 4. Pertusaria hemisphaerica
 5. Lobaria pulmonaria
 6. Catillaria Griffithi
 7. Pertusaria lutescens
 8. P. Wulfeni

Niektóre gatunki przeniosły się z pni buków na pobliskie, przydrożne drzewa, jak:

 1. Pertusaria lutescens
 2. Catillaria Griffithi
 3. Lecanora intumescens
 4. Graphis scripta

Do interesujących gatunków znalezionych na drzewach przydrożnych należą:

 1. Caloplaca luteoalba
 2. Chaenotheca trichialis
 3. Chaenotheca phaeocephala

Znalezione w innych biotopach zasługujące na uwagę gatunki to:

 1. Calicium trabinellum
 2. Calicium cfr. viride
 3. Lobaria pulmonaria
 4. Peltigera erumpens


Opracowała: mgr Iwona Kamińska, Adiunkt WPN d.s. ochrony flory i ekosystemów nieleśnych na podstawie:

DZIABASZEWSKI B. 1962 ,,Porosty wyspy Wolina ze szczególnym uwzględnieniem parku narodowego ” Prace Komisji Biologicznej, Tom XXII, zeszyt 5: 1-48, wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań

Zainteresowanym polecam również: FAŁTYNOWICZ W. 1991 ,,Porosty Pomorza Zachodniego, studium ekologiczno- geograficzne”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy