Rozmieszczenie

Rozmieszczenie powierzchni, na których występują ekosystemy nieleśne jest bardzo nieregularne i specyficzne. Zdecydowanie częściej zbiorowiska nieleśne występują w części południowej i zachodniej Parku oraz przy północnej granicy lądu, zaś tylko sporadycznie występują one w centralnej, leśnej części wyspy, gdzie ich występowanie związane jest z powierzchniami dawnych upraw rolnych czy starych poletek łowieckich. Największe kompleksy lądowych ekosystemów nieleśnych występują w następujących miejscach Parku :
  1. Jeziora Domysłowskie, Czajcze i Warnowskie wraz ze strefą przyjeziorną,
  2. Klif nadmorski wraz z plażą,
  3. Klif nadzalewowy wraz z plażą,
  4. Dolina Trzciągowska,
  5. Delta Świny wraz z Drożkowymi Łąkami,
  6. Małopowierzchniowe murawy kserotermiczne w okolicy Wicka.
Największy obszar występowania ekosystemów nieleśnych to Wsteczna Delta Świny oraz klify wraz z przyległymi plażami (ok.1550 ha), pozostałe powierzchnie zajmują obszar od kilku arów (np. bardzo cenne murawki kserotermiczne w okolicy Wicka) do kilku hektarów (łąki nad jeziorami).

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy