Wykaz zbiorowisk

Ze względów na zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe oraz szczególną rolą jaką odgrywają lądowe ekosystemy nieleśne (stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, ostoja fauny, walory krajobrazowe), stanowią one jeden z najcenniejszych elementów przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. E

więcej
Geneza powstania

Pod względem genezy powstania oraz aktualnego charakteru tych ekosystemów można podzielić je na : Naturalne podlegające wyłącznie procesom naturalnej sukcesji i dzięki naturalnym procesom utrzymywane (abrazja, zalewy) Zaliczają się do nich: ekosystemy klifów nadmorskich i nadzal

więcej
Rozmieszczenie

Rozmieszczenie powierzchni, na których występują ekosystemy nieleśne jest bardzo nieregularne i specyficzne. Zdecydowanie częściej zbiorowiska nieleśne występują w części południowej i zachodniej Parku oraz przy północnej granicy lądu, zaś tylko sporadycznie występują one w centr

więcej
Wartości przyrodnicze

Ekosystemy nieleśne stanowią jedne z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Dzięki nim Park odznacza się dużą różnorodnością szaty roślinnej, a w konsekwencji całości przyrody, co ma szczególne znaczenie w ochronie “in situ” szeregu gatu

więcej
Zagrożenia - procesy

Zagrożenia dla istnienia lądowych ekosystemów nieleśnych wynikają przede wszystkim z: 1. Naturalnych, spontanicznych procesów przyrodniczych Odnosi się to zwłaszcza do kilku antropogenicznych, półnaturalnych zbiorowisk, których trwanie jest związane z określonym sposobem użytk

więcej
Ochrona

W oparciu o walory przyrodnicze, zachodzące procesy oraz aktualny stan zachowania, wyróżniono strefy funkcjonalne wraz z przyporządkowanymi działaniami ochronnymi w zakresie zadań szczegółowych. Najcenniejsze powierzchnie roślinności nieleśnej podlegają ochronie ścisłej – obejmu

więcej
Krowy na wyspy

czyli słów kilka o zabiegach ochrony czynnej w Wolińskim Parku Narodowym na terenie wstecznej Delty Świny. Delta Świny to kraina kilkudziesięciu mniejszych i większych podtopionych wysp porośniętych mozaiką szuwarów, łąk oraz zarośli, w której ścierają się wpływy słonych wód Bał

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy