Żyzna buczyna

Galio odoratum-Fagetum

wykształciła się w partiach o żyźniejszych glebach (z dużym udziałem glin). W jej runie występują, głównie trawy – perłówki (Melica sp.) i turzyce (Carex sp.) oraz łanowo rosnące, kwitnące w czerwcu żywce cebulkowe (Dentaria bulbifera). Gatunkiem charakterystycznym jest marzanka wonna (Galium odoratum). Dość często wraz z bukiem w drzewostanie występuje dąb. Żyzne buczyny są najbardziej okazałymi lasami na Wolinie, wysokość buków sięga często ponad 30 m, a ilość masy na 1ha przekracza nawet 700m3. Jest to las bardzo stabilny i trwały, o dużej dynamice odnowień naturalnych.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy