Kwaśna buczyna pomorska

Luzulo pilosae-Fagetum

jest to las o bardzo ubogim w gatunki roślin runie (jej nazwa pochodzi od kwasowego wskaźnika odczynu pH gleb w takim lesie). Dominujące gatunki runa to niepozorna trawa - kosmatka owłosiona (Luzula pilosa) i siódmaczek leśny (Trientalis europaea). W wielu miejscach na stromych stokach gdzie silne wiatry wywiewają większość opadających liści a runo tworzą prawie wyłącznie mchy - głównie widłozęby (Dicranum sp.), bielistka siwa (Leucobryum glaucum) i porosty, wykształciła się najbardziej uboga postać buczyny kwaśnej tzw.buczyna mszysta. Rosnące w niej buki są na ogół niewielkich rozmiarów (wysokość jedynie do 20m) często o rachitycznym, krzywym pokroju. Szereg powierzchni z występującą współcześnie kwaśną buczyną jest efektem przemian antropogenicznych i wprowadzenia sosny (przed ok.200 laty), która silnie zubożyła gleby. W następstwie stopniowego usuwania sosny ze składu drzewostanu (lub jej naturalnego wydzielania) wtórnie wykształcił się ubogi lasu bukowy.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy