Nasze lasy

Las jest jednym z najbardziej złożonych i skomplikowanych ‘organizmów’ na świecie. Tworzą go nie tylko postrzegane jako dominujące w nim rośliny – szczególnie drzewa, ale ogromna ilość wzajemnie powiązanych ze sobą gatunków bakterii, glonów, grzybów, owadów, ptaków i ssaków. Wszy

więcej
Historia

Wykształcenie się zbiorowisk leśnych we współczesnej historii wyspy Wolin rozpoczyna się około 9 -10000 lat B.P. - kiedy to lądolód odsunął się na północ współczesnej Skandynawii. Wówczas na obszarze wyspy Wolin rozpoczyna się rozwój pionierskich lasów o charakterze tajgi, zajmuj

więcej
Leśne zbiorowiska roślinne

W lasach Wolińskiego Parku Narodowego wyróżniono dotychczas 15 zespołów roślinnych, z których 6 odgrywa dominującą rolę (powierzchniowo i ekologicznie). Buczyny kwaśna buczyna Luzulo pilosae-Fagetum

więcej
Gleby

Wszystkie gleby na obszarze leśnym Wolińskiego Park Narodowego są stosunkowo młodymi glebami, których formowanie rozpoczęło się po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, a więc około 10 -11000 lat temu. Duże zróżnicowanie geomorfologiczne wyspy Wolin (wystawa i rzeźba zboczy morenow

więcej
Statystyka

Powierzchnia lasów 4491.30 ha 100 % Powierzchnia lasów wyłączonych z zabiegów ochronnych 1221.97 ha 26.29% Powierzchnia lasów znieks

więcej
Ochrona lasów

1. Przebudowa drzewostanów zniekształconych i zbiorowisk zastępczych Blisko 2/3 powierzchni lasów w przeszłości zniekształcone zostało przez gospodarkę człowieka, dla przyspieszenia przemian oraz ochronę negatywnie modelowanych procesów glebowych poddane jest zabiegom przebudowy

więcej
Zagrożenia lasów

Abiotyczne Przede wszystkim lasy Parku narażone są na działanie naturalnego czynnika, jakim są sztormowe wiatry. Zagrożenia, jakie one ze sobą niosą dotyczą głównie drzewostanów na gruntach porolnych, oraz w mniej eksponowanych obszarach. Inne czynniki – jak okiść, śniegi, opady

więcej
NAJ

Najstarsze drzewostany to: Najstarszy drzewostan dębowy – na terenie Obwodu Ochronnego Wisełka – wiek 353 lat Najstarsza buczyna – na terenie Obwodu Ochronnego Wicko – wiek 212 lat (119c) Najstarszy drzewostan sosnowy na terenie OO.Międzyzdroje – wiek 220 lat. (6

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy