Tematy badawcze

Aktualnie prowadzone tematy badawcze

 1. Instytut Badań Czwartorzędu UAM Poznań
  1. „Uwarunkowania procesów modelujących wybrzeże wyspy Wolin” mgr M. Samołyk
  2. „Współczesne procesy eoliczne na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin” mgr M. Hojan
  3. „Obieg wód w ekosystemie lasu bukowego w Grodnie” dr Robert Kolander
  4. „Badania geomorfologii wyspy Wolin” prof. dr hab. A. Kostrzewski
  5. „Monitoring Środowiska na Stacji w Grodnie” prof. dr hab. A. Kostrzewski
 2. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
  1. „Zamieranie dębów – pow. powierzchnie próbne”
 3. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  1. „ Zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz atmosfery WPN”
 4. Mgr Paweł Sagin
  1. „Zbiorowiska roślinne delty Świny”
 5. Studenckie Koło Naukowe Geografów AUM
  1. „ Warunki geograficzne WPN”
 6. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  1. „Ochrona wodniczki w delcie Świny”
 7. Instytut Badawczy Leśnictwa oraz WPN
  1. „ Warunki klimatyczne Parku”
 8. Zakład Klimatologii i Meteorologii US Szczecin
  1. „ Badania dendrochronologiczne w WPN”
 9. Instytut Nauk o Morzu US Szczecin
  1. „ Rozwój obszaru mierzejowego i deltowego Bramy Świny”

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy