Znaczenie

Znaczenie badań naukowych

Rola badań naukowych jest bardzo istotna dla poznania i ochrony przyrody Parku. Żeby właściwie wykonywać ochronę przyrody parku narodowego wpierw należy poznać jego warunki geograficzne, klimatyczne, zasoby przyrody nieożywionej, nieożywionej oraz zagrożenia. Takie dane mogą dać tylko wieloletnie i interdyscyplinarne badania naukowe. Dlatego każde badania wnoszą wiedzę do poznania wartości Parku i tym samym mają wpływ na racjonalna jego ochronę, są podstawą opracowania planu ochrony bądź zabiegów ochrony czynnej, restytucji gatunków, zbiorowisk, siedlisk itp.

Bibliografia parku

Park posiada wydaną drukiem bibliografię (dwa wydania), która obejmuje spisem wszystkie, które udało się ustalić źródła pisane jak publikacje, opracowania, kartografię itp. Jest to podstawowa pozycja przy planowaniu bądź realizacji prac naukowo badawczych, prac dyplomowych, licencjackich, artykułów, publikacji, opracowań fachowych itp.

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy