Czerwiec

Długosz królewski ( Osmunda regalis L. )

Paproć dorastająca do 2 m. wysokości, o licznych, szerokich do 40 cm. liściach. Górna część niektórych liści przekształca się w kłosowate zarodnie. Pojawiają się one w czerwcu, stąd prawdopodobnie to bohaterka legendy o kwiecie paproci. Występuje na wilgotnych łąkach i torfowiskach. Na terenie Parku można ją zaobserwować na Drożkowych Łąkach i w lasach Mierzei Przytorskiej, gdzie porasta brzegi rowów melioracyjnych.
projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy