15 04 2019

„Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”.

„Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”.


„Żyjesz tylko przez maleńką chwilę życia przyrody. Kim będziesz za trzydzieści tysięcy lat?”
W listopadzie 2018 r. Woliński Park Narodowy rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. ”Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli przedszkolaki poznają Woliński Park Narodowy”.
Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 i obejmie dwie grupy z Przedszkola Miejskiego „Morskie skarby” w Międzyzdrojach - Marynarze i Muszelki.


Podobne przedsięwzięcie realizowaliśmy zgodnie z pomysłem Pani Joanny Sawickiej, wychowawczyni grupy przedszkolnej w latach 2015-2016. To właśnie Pani Joanna była inicjatorką projektu edukacyjnego, realizowanego w formie lekcji przyrodniczych dla przedszkolaków, organizowanych wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym.
Przyroda jest dla dziecka w wieku przedszkolnym najbardziej dostępnym i niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania. Dzięki temu przyroda, bardziej aniżeli inna dziedzina życia, wpływa na wielostronny rozwój małego dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowość. Dlatego też dzieci powinny mieć jak najwięcej okazji do tego, by obserwować przyrodę, wykonywać doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, a więc poznawać ją wszystkimi zmysłami oraz poprzez własną kreatywność.
Dzięki bezpośrednim kontaktom z przyrodą dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jej częścią i podlega wszystkim jej prawom. Dlatego też powinien czuć się za nią odpowiedzialny.
Podczas tej edycji odbędzie się kilkanaście spotkań edukatorów Wolińskiego Parku Narodowego
z przedszkolakami. Do tej pory odbyliśmy zajęcia na temat gatunków drzew, funkcji lasu oraz dowiedzieliśmy się kto jest symbolem Wolińskiego Parku Narodowego i na jakiej wyspie leży nasz Park. Przedszkolaki odwiedziły również Muzeum Przyrodnicze, gdzie poznały ekosystemy Wolińskiego Parku Narodowego oraz ich mieszkańców.


Zajęciom towarzyszą projekcje filmów, gry i zabawy przyrodnicze, a także wycieczki terenowe. Każdy uczestnik projektu otrzymał kartę przedszkolaka, na której umieszczone są miejsca na naklejkę za udział w poszczególnych zajęciach.


Celem naszych spotkań jest zapoznanie przedszkolaków z bogactwem przyrodniczym, jakie je otacza oraz wdrożenie prawidłowych postaw i nawyków po to, aby najbliższa przyroda mogła nas stale zachwycać. Chcielibyśmy, aby dzieci biorące udział w zajęciach stały się przyjaciółmi Wolińskiego Parku Narodowego i dbały wspólnie z pracownikami WPN o jego bioróżnorodność. 


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy