16 10 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. Ochrona Przyrody Bez Granic - „Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie w Wolińskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park) zapraszają szkoły podstawowe zlokalizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach każdego z Parków Narodowych, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”. 

Konkurs „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”

  

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów Wolińskiego Parku Narodowego oraz Hortobágyi Nemzeti Park, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności. Ważnym elementem projektu jest konkurs pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”, w ramach którego uczniowie będą poszerzać wiedzę o Wolińskim Parku Narodowym oraz parku partnerskim. Obok sprawdzianu wiedzy nt. fauny i flory, zadaniem młodzieży będzie również szereg innych działań. Aktywności te, uczestnicy konkursu będą poznawać przed rozpoczęciem każdego z jego trzech etapów.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 13 – 15 lat uczęszczającej do szkół wskazanych  w załączniku do Regulaminu projektu. Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów, jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny w parku węgierskim oraz 7-dniowy pobyt w WPN. Dodatkowo, sześć szkół, z których uczniowie uzyskają najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 1 500 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia szkoły, związanego z edukacją przyrodniczą.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do 19 października 2018 r. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę trzyosobowych zespołów.

W załączeniu Regulamin Projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami i do udziału w konkursie.

REGULAMIN DO POBRANIA

 


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy