10 10 2018

Wypas bydła na wyspach Delty Wstecznej Świny

Wyspy w delcie Świny od kilku lat są miejscem letniego wypasu bydła. Jego celem jest utrzymanie unikalnych siedlisk słonych łąk i biotopów ptaków. Około 200 krów co roku pełni rolę „żywych kosiarek”,  skutecznie utrzymując stan runi łąk.


Zwierzęta te utrzymywane są w tzw. systemie otwartym – wolnym. Są one hodowane w naturalnych warunkach         i mają prawo poruszania się po całym terenie kwatery, a także same mogą wybierać, gdzie wolą przebywać.                W takich warunkach zwierzęta te posiadają swobodę i są zdolne do wyrażania swojego behawioru.


Zwierzęta te należą w przeważającej mierze do ras mięsnych. Rasy te są dużo bardziej odporne na warunki atmosferyczne i choroby oraz bardziej wytrzymałe mniej korzystne warunki środowiska i niezbyt wymagające co do jakości paszy. Takie zwierzęta w innych regionach kraju hodowlane są w systemie otwartym nawet całorocznie (temperatury, w których przebywają bez stałego budynku mogą dochodzić nawet do -18oC).

W stosunku do zwierząt, które wypasają się na wyspach spełnione są wymagania dotyczące dobrostanu, w tym systemie utrzymania. Podlegają one kontroli min. 1 raz dziennie przez wykwalifikowany personel. Zgodnie z dobrostanem, zwierzęta są wolne od cierpienia zarówno fizycznego (głód, pragnienie, obrażenia ciała), jak                  i emocjonalnego (strach) - co widać zresztą na zdjęciach.


Zwierzęta mają zapewnione schronienie osłaniające je od wiatru, deszczu i śniegu - zadaszone wiaty. Wiaty te posadowione są na specjalnie do tego celu utworzonych wzniesieniach, które nawet w okresach zalewu wysp, pozostają suche. 

W miesiącach wiosennych i letnich jedyną paszą jest zielonka pastwiskowa, natomiast w okresie jesiennym są dodatkowo dokarmiane. Na okres zimowy hodowca zabiera je do budynku inwentarskiego.


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy