02 10 2018

Inauguracja projektu "Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych".

Co łączy Park Narodowy Puszty Węgierskiej z Wolińskim Parkiem Narodowym, od którego jest oddalony o ponad 1000 kilometrów?
Od ponad roku pracownicy edukacyjni obydwu parków pracowali nad stworzeniem nowatorskiego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”. Jest to pierwsza tego typu międzynarodowa inicjatywa, której pomysłodawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
W dniach 26-28.09.2018 r. Woliński Park Narodowy gościł przedstawicieli Hortobagyi Nemzeti Park. Podczas trzydniowej wizyty studyjnej odbyły się warsztaty w terenie, mające na celu przybliżenie pracownikom HNP walorów przyrodniczych ekosystemów wodnych – Wstecznej Delty Świny i jezior WPN oraz problemów związanych z ich ochroną.

 

„Do tej pory odbyły się dwie wizyty studyjne: pracowników edukacyjnych z węgierskiego parku narodowego w Polsce oraz edukatorów Wolińskiego Parku Narodowego w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej. Pozwoliło to nam zidentyfikować wiele obszarów, w ramach których możemy nawiązać i budować współpracę. Pierwszy, wspólny projekt edukacyjny, ma na celu budowanie aktywnej społeczności, która nie tylko ze zrozumieniem przyjmie obecność
i działalność parku w swoim otoczeniu, ale także – w dłuższej perspektywie – będzie angażowała się w ochronę przyrody i propagowanie walorów przyrodniczych parku. Liczymy, że będzie to początek długiej i owocnej współpracy” – mówi dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Jak zachęcić młodzież do odkrywania walorów swojej najbliższej okolicy?
Podczas wizyty delegacji węgierskiej, w dniu 27 września 2018 r. w Centrum Edukacyjno – Muzealnym WPN podpisane zostało porozumienie inicjujące w zakresie realizacji projektu „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” skierowanego  do młodzieży w wieku 13 – 15 lat, uczęszczającej do szkół zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, w gminach położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego oraz siostrzanego parku węgierskiego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.

 

„Celem projektu  jest nie tylko poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów WPN oraz HPN, ale także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności. Poprzez Kluby Przyjaciół Parków Narodowych chcemy pokazać młodzieży, jakie korzyści płyną z faktu, że mają oni okazję mieszkać w najbliższej okolicy parku narodowego oraz wspólnie chronić jego unikalne zasoby dla następnych pokoleń” – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Ambasador współpracy polsko-węgierskiej
Jak się okazuje, wraz z rozwojem współpracy pomiędzy dwoma parkami, rośnie jej prawdziwy ambasador. Pocak, czyli z węgierskiego „Brzuszek” to jeden z mieszkańców Zagrody Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego. Jego narodziny zbiegły się w czasie
z wizytą studyjną pracowników Parku Narodowego Puszty Węgierskiej na Wyspie Wolin, którzy oczarowani malcem, zgłosili swoją propozycję w tradycyjnym plebiscycie na imię dla nowonarodzonego żubra.