22 05 2018

Relacja z II spotkania nt. projektu zarządzenia Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie zasad udostępniania wód morskich WPN w celu prowadzenia rybołówstwa kulturowego


W dniu 10 maja 2018 r. w sali konferencyjnej w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnym WPN (muzeum) przy ulicy Niepodległości 3c w Międzyzdrojach odbyło się II spotkanie poświęcone projektowi zarządzenia Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie zasad udostępniania wód morskich WPN w celu prowadzenia rybołówstwa kulturowego.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, w tym przedstawiciele m.in.:
•    Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków i indywidualni zainteresowani tematem armatorzy jednostek rybackich m.in. z Dziwnowa, Międzyzdrojów, Świnoujścia i Wolina,
•    Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Departament Rybołówstwa,
•    Urzędu Morskiego w Szczecinie - Kapitanaty Portów Dziwnów i Świnoujście,
•    Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie,
•    Instytutu Morskiego w Gdańsku,
•    Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
•    Wolińskiego Parku Narodowego.

Podczas spotkania przedstawiono aktualny projekt zarządzenia Dyrektora WPN w sprawie zasad udostępniania wód morskich WPN w celu prowadzenia rybołówstwa kulturowego, w którym pojawił się nowy zapis mówiący o wprowadzeniu obowiązku stosowania pingerów (urządzeń, które poprzez emitowanie dźwięków mają za zadanie płoszyć morświny z niebezpiecznych dla nich miejsc np. łowisk). Już podczas spotkania chęć użytkowania pingerów, którymi dysponuje Stacja Morska, zadeklarowało kilkunastu rybaków co pozytywnie świadczy o chęci współpracy w ochronie morświna ze strony środowiska rybackiego.

Burzliwą dyskusję wśród rybaków budzi jednak zapis zarządzenia dotyczący ograniczenia ilościowego liczby jednostek mogących prowadzić rybołówstwo w granicach wód morskich WPN, zawarte 
w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego. W merytorycznej dyskusji zabierała głos każda ze stron. WPN wspólnie z rybakami będzie dążył do wypracowania  w tej kwestii „złotego środka”. Prace nad treścią zarządzenia wciąż trwają.

Przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa zadeklarowali swoje wsparcie w rozwiązaniu kilku wynikłych w trakcie spotkania problemów prawnych, w tym również niezwiązanych bezpośrednio
z projektem zarządzenia np. problemem przyłowu gatunków chronionych. W tym zakresie prawdopodobnie potrzebne będą bilateralne rozmowy międzyresortowe. Kolejne spotkanie sektora administracji (WPN, OIRM, Urząd Morski, DR w MGMiŻŚ) z sektorem rybackim i instytucjami zainteresowanymi wstępnie zaplanowano na czerwiec br.
Informacja nt. projektowanego zarządzenia Dyrektora WPN została już odnotowana na ósmym spotkaniu Grupy Roboczej HELCOM STATE & CONSERVATION - stanu środowiska Bałtyku i środków ochrony (Kłajpeda, maj br.). Współpraca Wolińskiego Parku Narodowego z Stacją Morską IOUG w Helu
i Fundacją WWF Polska, przyczyni się  prawdopodobnie do pierwszego w Polsce obowiązkowego wyposażenia jednostek poniżej 12 m w pingery. Rybacy stosujący te urządzenia będą mogli przedstawiać swój połów jako przyjazny morświnom, jednocześnie działania te zminimalizują możliwość wystąpienia przyłowu morświna w obszarze WPN.


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy