18 04 2018

Szkolenie dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF zrealizowane w ramach projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

W dniu 07.04.2018 r. w sali konferencyjnej w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnym WPN (muzeum) przy ulicy Niepodległości 3c w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF zrealizowane w ramach projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. Do współpracy
i współuczestnictwa w szkoleniu zaproszono również pracowników Wolińskiego Parku Narodowego. Szkolenie poprowadzili ornitolodzy Grupy Badawczej Ptaków Wodnych "Kuling".
Podczas części teoretycznej szkolenia uczestnikom zostały przedstawione informacje nt. ochrony lęgów ptaków (sieweczka obrożna, ostrygojad, rybitwa rzeczna, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna; ze szczególnym uwzględnieniem sieweczki obrożnej). Podsumowano także działania czynnej ochrony sieweczek obrożnych na plażach polskiego wybrzeża, które Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING wraz z Fundacją WWF Polska (Błękitnym Patrolem WWF) zrealizowała w 2017 r.
Działania podjęte w 2017 r. utrwaliły przyrodników w przekonaniu, że poza zagrożeniami naturalnymi (drapieżniki) istnieje dla piskląt wiele zagrożeń antropogenicznych, w tym często nieświadoma obecność ludzi w sąsiedztwie lęgu oraz prace na plażach - związane z faszynowaniem brzegu czy poruszaniem się pojazdami mechanicznymi (często nielegalne) po plaży. Biorąc pod uwagę jak bardzo zmniejszyła się populacja lęgowa sieweczek obrożnych na plażach, co jest głównie wynikiem postępującej antropopresji, pomoc w zachowaniu ostatnich siedlisk tego gatunku jest niezbędna.
Dlatego też na szkoleniu nie obyło się bez zajęć praktycznych na plaży (przy terminalu LNG)
z wyszukiwania lęgów, zasad bezpiecznego zachowania w siedlisku lęgowym, posługiwania się lunetami, instalowania technicznych środków ochrony lęgów (taśm, koszy, schronień).
Wiedza i praktyka zdobyta na szkoleniu posłuży jego uczestnikom w czynnej ochronie sieweczek obrożnych na plażach naszego regionu.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Opracował: Konrad Wrzecionkowski WPN


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy