13 10 2017

"Sochocińskie guziki - ślad dawnej tradycji" już w Galerii Stare Muzuem WPN

Woliński Park Narodowy zaprasza do Galerii Stare Muzeum na wystawę pt. „Sochocińskie guzik – ślad dawnej tradycji”.

Gmina Sochocin, skąd pochodzi wystawa, położona jest w województwie mazowieckim nad rzeką Wkrą, gdzie od drugiej połowy XIX wieku zaczął rozwijać się przemysł guzikarski w oparciu o poławiane w rzece muszle. Przed II wojną światową, głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji guzików były muszle rodzimych małży i muszle małży morskich pochodzące z basenów Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Po wojnie, gdy dostęp do surowca był utrudniony, rzemieślnicy zwrócili się w stronę muszli słodkowodnych  występujących w Wiśle, Bugu i Narwi. Guziki produkowane były ręcznie na prostych maszynach rzemieślniczych - borowni, tokarce czy dziurkarce.

Na wystawie prezentowanej w Galerii Stare Muzeum WPN można poznać szczegóły procesu produkcji sochocińskich guzików z muszli. Prezentowane są surowce, półprodukty i odpadki produkcyjne oraz finalny produkt - guziki. Wystawie towarzyszy także projekcja 10 – minutowego filmu dokumentalnego o historii i wytwarzaniu sochocińskich guzików.

Dodatkową atrakcją jest udostępniona przez Katedrę Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT ze Szczecina wystawa muszli pochodzących z Morza Bałtyckiego i różnych rejonów świata. W oparciu o tę kolekcję pracownicy Działu Edukacji WPN  przeprowadzą w listopadzie br. dla uczniów z placówek edukacyjnych leżących w gminach położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego warsztaty dotyczące budowy, biologii i różnorodności mięczaków.

Mieszkańców i turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Młodzież szkolną zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych mięczakom.


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy