20 04 2015

Utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w ciągu ulicy Leśnej (droga do Zagrody Pokazowej Żubrów)

Utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w ciągu ulicy Leśnej (droga do Zagrody Pokazowej Żubrów)

Burmistrz Międzyzdrojów informuję, że w okresie od 17 kwietnia do 15 listopada 2015 r. będą realizowane roboty budowlane w ulicy Leśnej wykonywane przez Firmę MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, z siedzibą w Goleniowie. Przebudową objęta będzie ulica Leśna od skrzyżowania ul. Norwida do końca działki drogowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1. Celem przebudowy przedmiotowej ulicy jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz poprawa warunków bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami samochodowymi, pieszych i rowerzystów.
W czasie wykonywania robót nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w ciągu ulicy Leśnej, między innymi brak możliwości wjazdu w przedmiotową ulicę pojazdów powyżej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów służb miejskich i pojazdów służb ratowniczych.
W związku z powyższym na okres prowadzenia robót budowlanych została opracowana i wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie ewaluowała w zależności od rodzaju wykonywanych robót.
Informujemy, że w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 25 maja 2015 r. odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Bukową w kierunku wejścia do Wolińskiego Parku Narodowego zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Ciągi piesze na w/w odcinku ulicy zostaną wygrodzone od strony prowadzonych robót urządzeniami zabezpieczającymi.
Ruch pieszy odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach. W miejscach głębokich wykopów ciągi komunikacji pieszej wygrodzone będą urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
Dopuszczony będzie ruch pojazdów samochodowych o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,5t. Ruch pojazdów odbywał się będzie z utrudnieniami.
Dostępność komunikacyjna do Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym poprzez parking KWASOWO zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 102.
Burmistrz Międzyzdrojów przeprasza mieszkańców i gości za utrudnienia w związku z realizacją przebudowy ul. Leśnej.

Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego przeprasza za powstałe utrudnienia i w związku z powyższym prosimy wszystkich przyjeżdżających i odwiedzających Woliński Park Narodowy aby korzystali z parkingu Kwasowo, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej 102 (kierunek Kołobrzeg).


<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy